Skip to content

ŻRdFF zmiana tajemnic

edytowano March 2015 w ŻRFF - modlitewnik
Drodzy w Panu,
Jutro pierwsza niedziela kwietnia. Będziemy rozważać następujące tajemnice:

Róża pierwsza; Patron - św. o. Pio; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Anna < na FForum AnnaE >kwi-23
Część
Tajemnica
Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE
* Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Ethanol
* Nawiedzenie świętej Elżbiety
Gapheu
* Narodzenie Pana Jezusa
eliasz
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Davenia
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Christoforos
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
* Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Jerzy Andrzej
* Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
Rosariox
* Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
Marianx/AnnaE
* Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Anika
* Ustanowienie Eucharystii
Jacownik
III - TAJEMNICE BOLESNE
* Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Agent
* Biczowanie Pana Jezusa
Tabula rasa
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
fatuswombatus
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Drogosław
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
Marple
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
* Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Moherowy Beret
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Jagna 13
* Zesłanie Ducha Świętego
Sagitarius
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Mania
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
AdultaRóża druga; Patron - św. Józef ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Ania, na FForum KAniakwi-23
Część
Tajemnica
Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE
* Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
KAnia - zelatorka
* Nawiedzenie świętej Elżbiety
Luta
* Narodzenie Pana Jezusa
Żona Murdelio
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Skrzypek
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Jasiek
II - TAJEMNICE BOLESNE
* Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
miś Korbiniana
* Biczowanie Pana Jezusa
Salcia
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Razar
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Silvarerum
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
Zazula
III - TAJEMNICE CHWALEBNE
* Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Cathelineau
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Gromit
* Zesłanie Ducha Świętego
Wachmistrz
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Faustyna
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
MurdelioRóża trzecia; Patron - św. Maksymilian Maria Kolbe ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jesiennakwi-23
Część
Tajemnica
Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE
* Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Chłodny Żółw
* Nawiedzenie świętej Elżbiety
Anya
* Narodzenie Pana Jezusa
JuliaMariaProksa
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Mała Mi
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Mi
II - TAJEMNICE BOLESNE
* Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Szylkrecik
* Biczowanie Pana Jezusa
Były Elektryk
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Krycha
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Papuga
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
Jesienna
III - TAJEMNICE CHWALEBNE
* Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Isia
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Wesołyjanek
* Zesłanie Ducha Świętego
Jon
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Danna
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
Krzychol66
Róża czwarta; Patron - św. Rafał Kalinowski; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator – Darman, Dariusz DBonhoefferkwi-23
Część
Tajemnica
Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE
* Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Ireneusz
* Nawiedzenie świętej Elżbiety
Jahos
* Narodzenie Pana Jezusa
Antoni
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Cyrylica
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Ziapart
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
* Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Kuba_
* Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
lukrecja
* Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
Thom
* Przemienienie Pańskie na górze Tabor
iMarysia
* Ustanowienie Eucharystii
Darman - zelator
III - TAJEMNICE BOLESNE
* Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Alhibiades
* Biczowanie Pana Jezusa
Ksantypa
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Jesienna
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Plen
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
Kazimiera
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
* Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Pawel
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa
DarkH
* Zesłanie Ducha Świętego
Andrzej_1580
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Alien Life Form
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
RwitekRóża piąta; Patron - św. Ludwik Maria Grignion de Montfort ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Andrzejkwi-23
Część
Tajemnica
Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE
* Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Zakamar
* Nawiedzenie świętej Elżbiety
Notoryczna
* Narodzenie Pana Jezusa
Sagatus
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Pablo
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Mj
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
* Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Bolka
* Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
Zalas
* Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
Kachna Grubachna
* Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Trep
* Ustanowienie Eucharystii
Maltizzy
III - TAJEMNICE BOLESNE
* Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Niebieska
* Biczowanie Pana Jezusa
Esperance
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
celnik.mateusz
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Dario68
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
Anett190
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
* Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Kamykowa
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Rucit
* Zesłanie Ducha Świętego
Bluszczyk Kurdybanek
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Yusek
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
Maryl(k)aRóża szósta; Patron - bł. ks. kmdr. ppor. Władysław Miegoń ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Misiek z Sokołówkikwi-23
Część
Tajemnica
Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE
* Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Ichtigo
* Nawiedzenie świętej Elżbiety
seventh son
* Narodzenie Jezusa
Kazia
* Ofiarowanie Jezusa w świątyni
AHAWA
* Odnalezienie Jezusa w świątyni
Mamucha
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
* Chrzest Jezusa w Jordanie
(bardzo) cichy wielbiciel
* Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
Osioł
* Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
Nemka
* Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Dama Helena
* Ustanowienie Eucharystii
Trudnoonik
III - TAJEMNICE BOLESNE
* Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
Gloomy
* Biczowanie Jezusa
Pink Lady
* Cierniem ukoronowanie Jezusa
Anastazja
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię
JulaK
* Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
Beata
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
* Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Krystek
* Wniebowstąpienie Chrystusa
Marcin
* Zesłanie Ducha Świętego
Fiona
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Misiek z Sokołówki
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
CyrylicaRóża siódma; Patron - św. Antoni z Padwy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Bender Bending Rodriguezkwi-23
Część
Tajemnica
Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE
* Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Kitchener
* Nawiedzenie świętej Elżbiety
Ombretta
* Narodzenie Pana Jezusa
Julka13
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Lucius
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Katy
II - TAJEMNICE BOLESNE
* Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Bender Bending Rodriguez - zelator
* Biczowanie Pana Jezusa
racingggirl
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Vanitas
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Gambit
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
Hyacinthus Stanislaus
III - TAJEMNICE CHWALEBNE
* Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Voynar
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Erjot
* Zesłanie Ducha Świętego
mi
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Romeus
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
Owocek LeśnyOtagowano:
«13

Komentarz

 • Bóg zapłać!

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • Najmilsi, na dziś przypada pierwsza niedziela maja. Będziemy rozważać następujące tajemnice:

  Róża pierwsza; Patron - św. o. Pio; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Anna < na FForum AnnaE >

  maj-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Adulta
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Ethanol
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Gapheu
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  eliasz
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Davenia
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Christoforos
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Jerzy Andrzej
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Rosariox
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Marianx/AnnaE
  * Ustanowienie Eucharystii
  Anika
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Jacownik
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Agent
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Tabula rasa
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  fatuswombatus
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Drogosław
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Marple
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Moherowy Beret
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Jagna 13
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Sagitarius
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Mania

  Róża druga; Patron - św. Józef ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Ania, na FForum KAnia anusiakosz@wp.pl

  maj-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Murdelio
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  KAnia - zelatorka
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Luta
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Żona Murdelio
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Skrzypek
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Jasiek
  * Biczowanie Pana Jezusa
  miś Korbiniana
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Salcia
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Razar
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Silvarerum
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Zazula
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Cathelineau
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Gromit
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Wachmistrz
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Faustyna

  Róża trzecia; Patron - św. Maksymilian Maria Kolbe ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jesienna

  maj-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Krzychol66
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Chłodny Żółw
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Anya
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  JuliaMariaProksa
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Mała Mi
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Mi
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Szylkrecik
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Były Elektryk
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Krycha
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Papuga
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Jesienna
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Isia
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Wesołyjanek
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Jon
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Danna

  Róża czwarta; Patron - św. Rafał Kalinowski; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator – Darman, Dariusz DBonhoeffer

  maj-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Rwitek
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Ireneusz
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Jahos
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Antoni
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Cyrylica
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Ziapart
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Kuba_
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  lukrecja
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Thom
  * Ustanowienie Eucharystii
  iMarysia
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Darman - zelator
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Alhibiades
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Ksantypa
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Jesienna
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Plen
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Kazimiera
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Pawel
  * Zesłanie Ducha Świętego
  DarkH
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Andrzej_1580
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Alien Life Form

  Róża piąta; Patron - św. Ludwik Maria Grignion de Montfort ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Andrzej

  maj-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Maryl(k)a
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Zakamar
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Notoryczna
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Sagatus
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Pablo
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Mj
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Bolka
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Zalas
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Kachna Grubachna
  * Ustanowienie Eucharystii
  Trep
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Maltizzy
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Niebieska
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Esperance
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  celnik.mateusz
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Dario68
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Anett190
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Kamykowa
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Rucit
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Bluszczyk Kurdybanek
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Yusek

  Róża szósta; Patron - bł. ks. kmdr. ppor. Władysław Miegoń ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Misiek z Sokołówki

  maj-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Cyrylica
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Ichtigo
  * Narodzenie Jezusa
  seventh son
  * Ofiarowanie Jezusa w świątyni
  Kazia
  * Odnalezienie Jezusa w świątyni
  AHAWA
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Jezusa w Jordanie
  Mamucha
  * Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
  (bardzo) cichy wielbiciel
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Osioł
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Nemka
  * Ustanowienie Eucharystii
  Dama Helena
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
  Trudnoonik
  * Biczowanie Jezusa
  Gloomy
  * Cierniem ukoronowanie Jezusa
  Pink Lady
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Anastazja
  * Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
  JulaK
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
  Beata
  * Wniebowstąpienie Chrystusa
  Krystek
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Marcin
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Fiona
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Misiek z Sokołówki

  Róża siódma; Patron - św. Antoni z Padwy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Bender Bending Rodriguez

  maj-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Owocek Leśny
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Kitchener
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Ombretta
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Julka13
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Lucius
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Katy
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Bender Bending Rodriguez - zelator
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  racingggirl
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Vanitas
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Gambit
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Hyacinthus Stanislaus
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Voynar
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Erjot
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  mi
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Romeus

 • Róża ósma; Patron - Bł. o. Michał Augustyn Pro, TJ ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jola - na FF - Teresa

  maj-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Piotras
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Natenczas
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Maria
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  MaciejGnyszka
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Paweł
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Teresa - zelatorka
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Tatiana
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Janeite
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  KaGieBe
  * Ustanowienie Eucharystii
  Meliaszka
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Tadeusz Zakrzewski
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Maria 116
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Cosubnicus
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  tereska
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  nanek
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Luksja
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  A Glasgow
  * Zesłanie Ducha Świętego
  ks. Marek
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Yanka
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  mi

  Róża dziewiąta; Patron - św. Teresa od Dzieciątka Jezus ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Ola S

  maj-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Bonnie Black
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  faustyna
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Horn
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Ziri
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Rybka27am
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  katarzyna
  * Biczowanie Pana Jezusa
  bimekszwili
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Ola S
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  teresa.55
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Mari
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  AdamM
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Pref de Zoo
  * Zesłanie Ducha Świętego
  polipid
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Iwona
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  ania_s

  Róża dziesiąta; Patron - św. Monika; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Mruk

  maj-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Ewelina
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Mathias von Liechtenstein
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Mruk
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  ElaR
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Aurea
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Jurek
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Kajetan Rajski
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Elrond
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Magdalena
  * Ustanowienie Eucharystii
  Michałowo48
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Smok Zygmunta
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Tata-niki
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Krtek00857
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Minttu
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Justice
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Stanisław
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Mah
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Przepióreczka
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  KatarzynaR
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Hh

  Róża jedenasta; Patron - św. Ignacy Loyola - ks. Marcin Socha; Zelator - Octavarium

  maj-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Octavarium – Zelator
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Sylwia
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Romeck zast.
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Aneta
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Vexilifer
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Tyborek
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Aneta E
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Andriusza
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Trepek
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Babola
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Tiger
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Amersand
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Frania
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  MagdaD
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  AdrianE

  Róża dwunasta; Patron - Św. Scholastyka; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Marniok

  maj-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Elo
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Marniok
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Elo
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Marniok
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Elo
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  EwaS
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  KingaS
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Oliwka1
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Basia
  * Ustanowienie Eucharystii
  Isia
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Dorosegr
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Asienka
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Michał 5
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Tekla
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  KonradS
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Celine
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Akatos
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Mąż Asieńki
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Boksik
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Emman

  Róża trzynasta; Patron - Matka Boża z Fatimy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Beatajz

  maj-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  SzEm
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  szara_mysz
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Odnowiony
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Hilda Srebrna
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Przemko
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Jacob
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Edit
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Teofila_Bepko
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  KaWa7
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Romeck
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Opaves
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  mudek
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Magdzia
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  dziadek_do_orzechów
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Beatajz

  Róża czternasta; Patron - św. Barbara; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - JPL

  maj-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Krzysztof Kałębasiak
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Gościu od snów
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Salvatore
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Jolak
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Yepa
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Jeremiasz
  * Biczowanie Pana Jezusa
  ElkaZet
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Piotr72
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Małgorzata
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  JPL - zelator
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Iarema
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Elfik
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Kicior
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Araghorn
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Gabryela

 • Dziękuję, Trepie.
  + Bóg zapłać.

 • Bóg zapłać!
  +

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • Najmilsi, dziś pierwsza niedziela czerwca, miesiąca Najświętszego Serca Jezusowego. Będziemy rozważać następujące tajemnice:

  Róża pierwsza; Patron - św. o. Pio; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Anna < na FForum AnnaE >

  cze-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Mania
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Adulta
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Ethanol
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Gapheu
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  eliasz
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Davenia
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Christoforos
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Jerzy Andrzej
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Rosariox
  * Ustanowienie Eucharystii
  Marianx/AnnaE
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Anika
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Jacownik
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Agent
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Tabula rasa
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  fatuswombatus
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Drogosław
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Marple
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Moherowy Beret
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Jagna 13
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Sagitarius

  Róża druga; Patron - św. Józef ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Ania, na FForum KAnia anusiakosz@wp.pl

  cze-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Faustyna
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Murdelio
  * Narodzenie Pana Jezusa
  KAnia - zelatorka
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Luta
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Żona Murdelio
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Skrzypek
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Jasiek
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  miś Korbiniana
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Salcia
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Razar
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Silvarerum
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Zazula
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Cathelineau
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Gromit
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Wachmistrz

  Róża trzecia; Patron - św. Maksymilian Maria Kolbe ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jesienna

  cze-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Danna
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Krzychol66
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Chłodny Żółw
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Anya
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  JuliaMariaProksa
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Mała Mi
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Mi
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Szylkrecik
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Były Elektryk
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Krycha
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Papuga
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Jesienna
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Isia
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Wesołyjanek
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Jon

  Róża czwarta; Patron - św. Rafał Kalinowski; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator – Darman, Dariusz DBonhoeffer

  cze-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Alien Life Form
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Rwitek
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Ireneusz
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Jahos
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Antoni
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Cyrylica
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Ziapart
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Kuba_
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  lukrecja
  * Ustanowienie Eucharystii
  Thom
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  iMarysia
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Darman - zelator
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Alhibiades
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Ksantypa
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Jesienna
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Plen
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Kazimiera
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Pawel
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  DarkH
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Andrzej_1580

  Róża piąta; Patron - św. Ludwik Maria Grignion de Montfort ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Andrzej

  cze-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Yusek
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Maryl(k)a
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Zakamar
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Notoryczna
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Sagatus
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Pablo
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Mj
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Bolka
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Zalas
  * Ustanowienie Eucharystii
  Kachna Grubachna
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Trep
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Maltizzy
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Niebieska
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Esperance
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  celnik.mateusz
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Dario68
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Anett190
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Kamykowa
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Rucit
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Bluszczyk Kurdybanek

  Róża szósta; Patron - bł. ks. kmdr. ppor. Władysław Miegoń ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Misiek z Sokołówki

  cze-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Misiek z Sokołówki
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Cyrylica
  * Narodzenie Jezusa
  Ichtigo
  * Ofiarowanie Jezusa w świątyni
  seventh son
  * Odnalezienie Jezusa w świątyni
  Kazia
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Jezusa w Jordanie
  AHAWA
  * Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Mamucha
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  (bardzo) cichy wielbiciel
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Osioł
  * Ustanowienie Eucharystii
  Nemka
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
  Dama Helena
  * Biczowanie Jezusa
  Trudnoonik
  * Cierniem ukoronowanie Jezusa
  Gloomy
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Pink Lady
  * Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
  Anastazja
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
  JulaK
  * Wniebowstąpienie Chrystusa
  Beata
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Krystek
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Marcin
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Fiona

  Róża siódma; Patron - św. Antoni z Padwy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Bender Bending Rodriguez

  cze-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Romeus
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Owocek Leśny
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Kitchener
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Ombretta
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Julka13
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Lucius
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Katy
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Bender Bending Rodriguez - zelator
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  racingggirl
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Vanitas
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Gambit
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Hyacinthus Stanislaus
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Voynar
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Erjot
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  mi

 • Róża ósma; Patron - Bł. o. Michał Augustyn Pro, TJ ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jola - na FF - Teresa

  cze-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  mi
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Piotras
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Natenczas
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Maria
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  MaciejGnyszka
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Paweł
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Teresa - zelatorka
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Tatiana
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Janeite
  * Ustanowienie Eucharystii
  KaGieBe
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Meliaszka
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Tadeusz Zakrzewski
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Maria 116
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Cosubnicus
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  tereska
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  nanek
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Luksja
  * Zesłanie Ducha Świętego
  A Glasgow
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  ks. Marek
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Yanka

  Róża dziewiąta; Patron - św. Teresa od Dzieciątka Jezus ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Ola S

  cze-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  ania_s
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Bonnie Black
  * Narodzenie Pana Jezusa
  faustyna
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Horn
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Ziri
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Rybka27am
  * Biczowanie Pana Jezusa
  katarzyna
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  bimekszwili
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Ola S
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  teresa.55
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Mari
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  AdamM
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Pref de Zoo
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  polipid
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Iwona

  Róża dziesiąta; Patron - św. Monika; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Mruk

  cze-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Hh
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Ewelina
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Mathias von Liechtenstein
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Mruk
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  ElaR
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Aurea
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Jurek
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Kajetan Rajski
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Elrond
  * Ustanowienie Eucharystii
  Magdalena
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Michałowo48
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Smok Zygmunta
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Tata-niki
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Krtek00857
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Minttu
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Justice
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Stanisław
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Mah
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Przepióreczka
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  KatarzynaR

  Róża jedenasta; Patron - św. Ignacy Loyola - ks. Marcin Socha; Zelator - Octavarium

  cze-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  AdrianE
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Octavarium – Zelator
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Sylwia
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Romeck zast.
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Aneta
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Vexilifer
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Tyborek
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Aneta E
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Andriusza
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Trepek
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Babola
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Tiger
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Amersand
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Frania
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  MagdaD

  Róża dwunasta; Patron - Św. Scholastyka; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Marniok

  cze-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Emman
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Elo
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Marniok
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Elo
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Marniok
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Elo
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  EwaS
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  KingaS
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Oliwka1
  * Ustanowienie Eucharystii
  Basia
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Isia
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Dorosegr
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Asienka
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Michał 5
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Tekla
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  KonradS
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Celine
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Akatos
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Mąż Asieńki
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Boksik

  Róża trzynasta; Patron - Matka Boża z Fatimy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Beatajz

  cze-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Beatajz
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  SzEm
  * Narodzenie Pana Jezusa
  szara_mysz
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Odnowiony
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Hilda Srebrna
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Przemko
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Jacob
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Edit
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Teofila_Bepko
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  KaWa7
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Romeck
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Opaves
  * Zesłanie Ducha Świętego
  mudek
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Magdzia
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  dziadek_do_orzechów

  Róża czternasta; Patron - św. Barbara; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - JPL

  cze-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Gabryela
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Krzysztof Kałębasiak
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Gościu od snów
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Salvatore
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Jolak
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Yepa
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Jeremiasz
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  ElkaZet
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Piotr72
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Małgorzata
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  JPL - zelator
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Iarema
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Elfik
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Kicior
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Araghorn

 • Umiłowani, dziś pierwsza niedziela lipca. Rozważamy następujące tajemnice:

  Róża pierwsza; Patron - św. o. Pio; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Anna

  lip-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Sagitarius
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Mania
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Adulta
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Ethanol
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Gapheu
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  eliasz
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Davenia
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Christoforos
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Jerzy Andrzej
  * Ustanowienie Eucharystii
  Rosariox
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Marianx/AnnaE
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Anika
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Jacownik
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Agent
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Tabula rasa
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  fatuswombatus
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Drogosław
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Marple
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Moherowy Beret
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Jagna 13

  Róża druga; Patron - św. Józef ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Ania, na FForum KAnia anusiakosz@wp.pl

  lip-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Wachmistrz
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Faustyna
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Murdelio
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  KAnia - zelatorka
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Luta
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Żona Murdelio
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Skrzypek
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Jasiek
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  miś Korbiniana
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Salcia
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Razar
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Silvarerum
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Zazula
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Cathelineau
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Gromit

  Róża trzecia; Patron - św. Maksymilian Maria Kolbe ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jesienna

  lip-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Jon
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Danna
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Krzychol66
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Chłodny Żółw
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Anya
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  JuliaMariaProksa
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Mała Mi
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Mi
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Szylkrecik
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Były Elektryk
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Krycha
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Papuga
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Jesienna
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Isia
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Wesołyjanek

  Róża czwarta; Patron - św. Rafał Kalinowski; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator – Darman, Dariusz DBonhoeffer

  lip-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Andrzej_1580
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Alien Life Form
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Rwitek
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Ireneusz
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Jahos
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Antoni
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Cyrylica
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Ziapart
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Kuba_
  * Ustanowienie Eucharystii
  lukrecja
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Thom
  * Biczowanie Pana Jezusa
  iMarysia
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Darman - zelator
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Alhibiades
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Ksantypa
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Jesienna
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Plen
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Kazimiera
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Pawel
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  DarkH

  Róża piąta; Patron - św. Ludwik Maria Grignion de Montfort ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Andrzej

  lip-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Bluszczyk Kurdybanek
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Yusek
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Maryl(k)a
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Zakamar
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Notoryczna
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Sagatus
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Pablo
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Mj
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Bolka
  * Ustanowienie Eucharystii
  Zalas
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Kachna Grubachna
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Trep
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Maltizzy
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Niebieska
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Esperance
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  celnik.mateusz
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Dario68
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Anett190
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Kamykowa
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Rucit

  Róża szósta; Patron - bł. ks. kmdr. ppor. Władysław Miegoń ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Misiek z Sokołówki

  lip-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Fiona
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Misiek z Sokołówki
  * Narodzenie Jezusa
  Cyrylica
  * Ofiarowanie Jezusa w świątyni
  Ichtigo
  * Odnalezienie Jezusa w świątyni
  seventh son
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Jezusa w Jordanie
  Kazia
  * Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
  AHAWA
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Mamucha
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  (bardzo) cichy wielbiciel
  * Ustanowienie Eucharystii
  Osioł
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
  Nemka
  * Biczowanie Jezusa
  Dama Helena
  * Cierniem ukoronowanie Jezusa
  Trudnoonik
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Gloomy
  * Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
  Pink Lady
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
  Anastazja
  * Wniebowstąpienie Chrystusa
  JulaK
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Beata
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Krystek
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Marcin

  Róża siódma; Patron - św. Antoni z Padwy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Bender Bending Rodriguez

  lip-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  mi
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Romeus
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Owocek Leśny
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Kitchener
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Ombretta
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Julka13
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Lucius
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Katy
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Bender Bending Rodriguez - zelator
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  racingggirl
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Vanitas
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Gambit
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Hyacinthus Stanislaus
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Voynar
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Erjot

 • Róża ósma; Patron - Bł. o. Michał Augustyn Pro, TJ ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jola - na FF - Teresa

  lip-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Yanka
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  mi
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Piotras
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Natenczas
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Maria
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  MaciejGnyszka
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Paweł
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Teresa - zelatorka
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Tatiana
  * Ustanowienie Eucharystii
  Janeite
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  KaGieBe
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Meliaszka
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Tadeusz Zakrzewski
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Maria 116
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Cosubnicus
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  tereska
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  nanek
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Luksja
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  A Glasgow
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  ks. Marek

  Róża dziewiąta; Patron - św. Teresa od Dzieciątka Jezus ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Ola S

  lip-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Iwona
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  ania_s
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Bonnie Black
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  faustyna
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Horn
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Ziri
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Rybka27am
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  katarzyna
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  bimekszwili
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Ola S
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  teresa.55
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Mari
  * Zesłanie Ducha Świętego
  AdamM
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Pref de Zoo
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  polipid

  Róża dziesiąta; Patron - św. Monika; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Mruk

  lip-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  KatarzynaR
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Hh
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Ewelina
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Mathias von Liechtenstein
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Mruk
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  ElaR
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Aurea
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Jurek
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Kajetan Rajski
  * Ustanowienie Eucharystii
  Elrond
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Magdalena
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Michałowo48
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Smok Zygmunta
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Tata-niki
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Krtek00857
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Minttu
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Justice
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Stanisław
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Mah
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Przepióreczka

  Róża jedenasta; Patron - św. Ignacy Loyola - ks. Marcin Socha; Zelator - Octavarium

  lip-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  MagdaD
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  AdrianE
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Octavarium – Zelator
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Sylwia
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Romeck zast.
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Aneta
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Vexilifer
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Tyborek
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Aneta E
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Andriusza
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Trepek
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Babola
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Tiger
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Amersand
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Frania

  Róża dwunasta; Patron - Św. Scholastyka; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Marniok

  lip-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Boksik
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Emman
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Elo
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Marniok
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Elo
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Marniok
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Elo
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  EwaS
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  KingaS
  * Ustanowienie Eucharystii
  Oliwka1
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Basia
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Isia
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Dorosegr
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Asienka
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Michał 5
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Tekla
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  KonradS
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Celine
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Akatos
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Mąż Asieńki

  Róża trzynasta; Patron - Matka Boża z Fatimy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Beatajz

  lip-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  dziadek_do_orzechów
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Beatajz
  * Narodzenie Pana Jezusa
  SzEm
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  szara_mysz
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Odnowiony
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Hilda Srebrna
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Przemko
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Jacob
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Edit
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Teofila_Bepko
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  KaWa7
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Romeck
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Opaves
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  mudek
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Magdzia

  Róża czternasta; Patron - św. Barbara; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - JPL

  lip-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Araghorn
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Gabryela
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Krzysztof Kałębasiak
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Gościu od snów
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Salvatore
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Jolak
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Yepa
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Jeremiasz
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  ElkaZet
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Piotr72
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Małgorzata
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  JPL - zelator
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Iarema
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Elfik
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Kicior

 • +

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • edytowano July 2023

  XI * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  romeck zast. (Tecumseh / Latarnik)

  XIII * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  romeck

  † †

 • Kochani,
  Dziś pierwsza niedziela sierpnia - miesiąca trzeźwości - rozważamy następujące tajemnice:

  Róża pierwsza; Patron - św. o. Pio; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Anna

  sie-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Jagna 13
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Sagitarius
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Mania
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Adulta
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Ethanol
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Gapheu
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  eliasz
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Davenia
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Christoforos
  * Ustanowienie Eucharystii
  Jerzy Andrzej
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Rosariox
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Marianx/AnnaE
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Anika
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Jacownik
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Agent
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Tabula rasa
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  fatuswombatus
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Drogosław
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Marple
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Moherowy Beret

  Róża druga; Patron - św. Józef ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Ania, na FForum KAnia anusiakosz@wp.pl

  sie-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Gromit
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Wachmistrz
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Faustyna
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Murdelio
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  KAnia - zelatorka
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Luta
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Żona Murdelio
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Skrzypek
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Jasiek
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  miś Korbiniana
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Salcia
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Razar
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Silvarerum
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Zazula
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Cathelineau

  Róża trzecia; Patron - św. Maksymilian Maria Kolbe ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jesienna

  sie-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Wesołyjanek
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Jon
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Danna
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Krzychol66
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Chłodny Żółw
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Anya
  * Biczowanie Pana Jezusa
  JuliaMariaProksa
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Mała Mi
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Mi
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Szylkrecik
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Były Elektryk
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Krycha
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Papuga
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Jesienna
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Isia

  Róża czwarta; Patron - św. Rafał Kalinowski; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator – Darman, Dariusz DBonhoeffer

  sie-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  DarkH
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Andrzej_1580
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Alien Life Form
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Rwitek
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Ireneusz
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Jahos
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Antoni
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Cyrylica
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Ziapart
  * Ustanowienie Eucharystii
  Kuba_
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  lukrecja
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Thom
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  iMarysia
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Darman - zelator
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Alhibiades
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Ksantypa
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Jesienna
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Plen
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Kazimiera
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Pawel

  Róża piąta; Patron - św. Ludwik Maria Grignion de Montfort ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Andrzej

  sie-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Rucit
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Bluszczyk Kurdybanek
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Yusek
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Maryl(k)a
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Zakamar
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Notoryczna
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Sagatus
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Pablo
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Mj
  * Ustanowienie Eucharystii
  Bolka
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Zalas
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Kachna Grubachna
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Trep
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Maltizzy
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Niebieska
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Esperance
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  celnik.mateusz
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Dario68
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Anett190
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Kamykowa

  Róża szósta; Patron - bł. ks. kmdr. ppor. Władysław Miegoń ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Misiek z Sokołówki

  sie-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Marcin
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Fiona
  * Narodzenie Jezusa
  Misiek z Sokołówki
  * Ofiarowanie Jezusa w świątyni
  Cyrylica
  * Odnalezienie Jezusa w świątyni
  Ichtigo
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Jezusa w Jordanie
  seventh son
  * Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Kazia
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  AHAWA
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Mamucha
  * Ustanowienie Eucharystii
  (bardzo) cichy wielbiciel
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
  Osioł
  * Biczowanie Jezusa
  Nemka
  * Cierniem ukoronowanie Jezusa
  Dama Helena
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Trudnoonik
  * Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
  Gloomy
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
  Pink Lady
  * Wniebowstąpienie Chrystusa
  Anastazja
  * Zesłanie Ducha Świętego
  JulaK
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Beata
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Krystek

  Róża siódma; Patron - św. Antoni z Padwy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Bender Bending Rodriguez

  sie-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Erjot
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  mi
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Romeus
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Owocek Leśny
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Kitchener
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Ombretta
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Julka13
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Lucius
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Katy
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Bender Bending Rodriguez - zelator
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  racingggirl
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Vanitas
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Gambit
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Hyacinthus Stanislaus
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Voynar

 • Róża ósma; Patron - Bł. o. Michał Augustyn Pro, TJ ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jola - na FF - Teresa

  sie-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  ks. Marek
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Yanka
  * Narodzenie Pana Jezusa
  mi
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Piotras
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Natenczas
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Maria
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  MaciejGnyszka
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Paweł
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Teresa - zelatorka
  * Ustanowienie Eucharystii
  Tatiana
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Janeite
  * Biczowanie Pana Jezusa
  KaGieBe
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Meliaszka
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Tadeusz Zakrzewski
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Maria 116
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Cosubnicus
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  tereska
  * Zesłanie Ducha Świętego
  nanek
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Luksja
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  A Glasgow

  Róża dziewiąta; Patron - św. Teresa od Dzieciątka Jezus ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Ola S

  sie-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  polipid
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Iwona
  * Narodzenie Pana Jezusa
  ania_s
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Bonnie Black
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  faustyna
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Horn
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Ziri
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Rybka27am
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  katarzyna
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  bimekszwili
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Ola S
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  teresa.55
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Mari
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  AdamM
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Pref de Zoo

  Róża dziesiąta; Patron - św. Monika; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Mruk

  sie-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Przepióreczka
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  KatarzynaR
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Hh
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Ewelina
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Mathias von Liechtenstein
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Mruk
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  ElaR
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Aurea
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Jurek
  * Ustanowienie Eucharystii
  Kajetan Rajski
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Elrond
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Magdalena
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Michałowo48
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Smok Zygmunta
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Tata-niki
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Krtek00857
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Minttu
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Justice
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Stanisław
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Mah

  Róża jedenasta; Patron - św. Ignacy Loyola - ks. Marcin Socha; Zelator - Octavarium

  sie-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Frania
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  MagdaD
  * Narodzenie Pana Jezusa
  AdrianE
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Octavarium – Zelator
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Sylwia
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Romeck zast.
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Aneta
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Vexilifer
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Tyborek
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Aneta E
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Andriusza
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Trepek
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Babola
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Tiger
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Amersand

  Róża dwunasta; Patron - Św. Scholastyka; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Marniok

  sie-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Mąż Asieńki
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Boksik
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Emman
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Elo
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Marniok
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Elo
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Marniok
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Elo
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  EwaS
  * Ustanowienie Eucharystii
  KingaS
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Oliwka1
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Basia
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Isia
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Dorosegr
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Asienka
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Michał 5
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Tekla
  * Zesłanie Ducha Świętego
  KonradS
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Celine
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Akatos

  Róża trzynasta; Patron - Matka Boża z Fatimy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Beatajz

  sie-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Magdzia
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  dziadek_do_orzechów
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Beatajz
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  SzEm
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  szara_mysz
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Odnowiony
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Hilda Srebrna
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Przemko
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Jacob
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Edit
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Teofila_Bepko
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  KaWa7
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Romeck
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Opaves
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  mudek

  Róża czternasta; Patron - św. Barbara; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - JPL

  sie-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Kicior
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Araghorn
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Gabryela
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Krzysztof Kałębasiak
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Gościu od snów
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Salvatore
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Jolak
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Yepa
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Jeremiasz
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  ElkaZet
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Piotr72
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Małgorzata
  * Zesłanie Ducha Świętego
  JPL - zelator
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Iarema
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Elfik

 • Drodzy w Panu,

  Z powodu przedłużających się vacatów nastąpiła reorganizacja 3 Róż. Mogą w związku z tym pojawić się błędy w wykazie. Gdyby ktoś zauważył - nie zgłosi.

  We wrześniu, czyli od jutra, będziemy rozważać następujące tajemnice:

  Róża pierwsza; Patron - św. o. Pio; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Anna

  wrz-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Moherowy Beret
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Jagna 13
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Sagitarius
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Mania
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Adulta
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Ethanol
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Gapheu
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  eliasz
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Davenia
  * Ustanowienie Eucharystii
  Christoforos
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Jerzy Andrzej
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Rosariox
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Marianx/AnnaE
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Anika
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Jacownik
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Agent
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Tabula rasa
  * Zesłanie Ducha Świętego
  fatuswombatus
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Drogosław
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Marple

  Róża druga; Patron - św. Józef ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Ania, na FForum KAnia anusiakosz@wp.pl

  wrz-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Cathelineau
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Gromit
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Wachmistrz
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Faustyna
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Murdelio
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  KAnia - zelatorka
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Luta
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Żona Murdelio
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Skrzypek
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Jasiek
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  miś Korbiniana
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Salcia
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Razar
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Silvarerum
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Zazula

  Róża trzecia; Patron - św. Maksymilian Maria Kolbe ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jesienna

  wrz-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Isia
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Wesołyjanek
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Jon
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Danna
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Krzychol66
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Chłodny Żółw
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Anya
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  JuliaMariaProksa
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Mała Mi
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Mi
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Szylkrecik
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Były Elektryk
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Krycha
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Papuga
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Jesienna

  Róża czwarta; Patron - św. Rafał Kalinowski; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator – DarkH

  wrz-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Pawel
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  DarkH - Zelator
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Andrzej_1580
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Ziapart
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Rwitek
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Kuba_
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Jahos
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Thom
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  iMarysia
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Darman
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Alhibiades
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Cyrylica
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Jesienna
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Plen
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Kazimiera

  Róża piąta; Patron - św. Ludwik Maria Grignion de Montfort ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Andrzej

  wrz-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Kamykowa
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Rucit
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Bluszczyk Kurdybanek
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Yusek
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Maryl(k)a
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Zakamar
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Notoryczna
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Sagatus
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Pablo
  * Ustanowienie Eucharystii
  Mj
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Bolka
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Zalas
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Kachna Grubachna
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Trep
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Maltizzy
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Niebieska
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Esperance
  * Zesłanie Ducha Świętego
  celnik.mateusz
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Dario68
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Anett190

  Róża szósta; Patron - bł. ks. kmdr. ppor. Władysław Miegoń ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Misiek z Sokołówki

  wrz-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Krystek
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Marcin
  * Narodzenie Jezusa
  Fiona
  * Ofiarowanie Jezusa w świątyni
  Misiek z Sokołówki
  * Odnalezienie Jezusa w świątyni
  Cyrylica
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Jezusa w Jordanie
  Ichtigo
  * Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
  seventh son
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Kazia
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  AHAWA
  * Ustanowienie Eucharystii
  Mamucha
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
  (bardzo) cichy wielbiciel
  * Biczowanie Jezusa
  Osioł
  * Cierniem ukoronowanie Jezusa
  Nemka
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Dama Helena
  * Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
  Trudnoonik
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
  Gloomy
  * Wniebowstąpienie Chrystusa
  Pink Lady
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Anastazja
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  JulaK
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Beata

  Róża siódma; Patron - św. Antoni z Padwy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Bender Bending Rodriguez

  wrz-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Voynar
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Erjot
  * Narodzenie Pana Jezusa
  mi
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Romeus
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Owocek Leśny
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Kitchener
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Ombretta
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Julka13
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Lucius
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Katy
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Bender Bending Rodriguez - zelator
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  racingggirl
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Vanitas
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Gambit
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Hyacinthus Stanislaus

 • Róża ósma; Patron - Bł. o. Michał Augustyn Pro, TJ ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jola - na FF - Teresa

  wrz-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  A Glasgow
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  ks. Marek
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Yanka
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  mi
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Piotras
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Natenczas
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Maria
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  MaciejGnyszka
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Paweł
  * Ustanowienie Eucharystii
  Teresa - zelatorka
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Tatiana
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Janeite
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  KaGieBe
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Meliaszka
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Tadeusz Zakrzewski
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Maria 116
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Cosubnicus
  * Zesłanie Ducha Świętego
  tereska
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  nanek
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Luksja

  Róża dziewiąta; Patron - św. Teresa od Dzieciątka Jezus ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Ola S

  wrz-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Pref de Zoo
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  polipid
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Iwona
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  ania_s
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Bonnie Black
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  faustyna
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Horn
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Ziri
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Emman
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  katarzyna
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  bimekszwili
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Ola S
  * Zesłanie Ducha Świętego
  teresa.55
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Mari
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  AdamM

  Róża dziesiąta; Patron - św. Monika; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Mruk

  wrz-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Aurea
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Marta
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Monika
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Kajetan Rajski
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  ElaR
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Magdalena
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Smok Zygmunt
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  tata-niki
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Krtek00857
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Ilona
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Justice
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Mruk
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Mah
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Przepióreczka
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  KatarzynaR

  Róża jedenasta; Patron - św. Ignacy Loyola - ks. Marcin Socha; Zelator - Octavarium

  wrz-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Amersand
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Frania
  * Narodzenie Pana Jezusa
  MagdaD
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  AdrianE
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Octavarium – Zelator
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Sylwia
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Romeck zast.
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Aneta
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Vexilifer
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Tyborek
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Aneta E
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Andriusza
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Trepek
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Babola
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Tiger

  Róża dwunasta; Patron - Św. Scholastyka; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Marniok

  wrz-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Akatos
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  KAnia
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Boksik
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Maniok
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Elo
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Tekla
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Oliwka1
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Basia
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Isia
  * Ustanowienie Eucharystii
  Dorosegr
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Asienka
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  EwaS
  * Zesłanie Ducha Świętego
  KingaS
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  KonradS
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Celine

  Róża trzynasta; Patron - Matka Boża z Fatimy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Beatajz

  wrz-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  mudek
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Magdzia
  * Narodzenie Pana Jezusa
  dziadek_do_orzechów
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Beatajz
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  SzEm
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  szara_mysz
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Odnowiony
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Hilda Srebrna
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Przemko
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Jacob
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Edit
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Teofila_Bepko
  * Zesłanie Ducha Świętego
  KaWa7
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Romeck
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Opaves

  Róża czternasta; Patron - św. Barbara; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - JPL

  wrz-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Elfik
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Kicior
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Araghorn
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Kama
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Marcin
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Gościu od snów
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Salvatore
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Jolak
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Ireneusz
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Jeremiasz
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  ElkaZet
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Piotr72
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Małgorzata
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  JPL - zelator
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Iarema

 • edytowano September 2023

  wrzesień 2023

  XI
  Biczowanie Pana Jezusa
  romeck zast. (Tecumseh)

  XIII
  Wniebowzięcie NMP
  romeck

 • +

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • Czy w Róży dwunastej nie ma pomyłki? Są Tajemnice Światła, nie ma Bolesnych.

 • W istocie!
  Poprawna tabelka dwunastki jest taka:

  Róża dwunasta; Patron - Św. Scholastyka; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Marniok
  wrz-23
  Część Tajemnica Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Akatos
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety KAnia
  * Narodzenie Pana Jezusa Boksik
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Maniok
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Elo
  III - TAJEMNICE BOLESNE * Modlitwa Jezusa w Ogrójcu Tekla
  * Biczowanie Jezusa Oliwka1
  * Cierniem ukoronowanie Jezusa Basia
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię Isia
  * Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa Dorosegr
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE * Zmartwychwstanie Pana Jezusa Asienka
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa EwaS
  * Zesłanie Ducha Świętego KingaS
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny KonradS
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Celine

  Mam nadzieję.

 • Tak, teraz ok

 • +++

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • Dzisiaj pierwsza niedziela października. Tak się składa, że jest to miesiąc Różańca Świętego. Będziemy rozważać następujące tajemnice:

  Róża pierwsza; Patron - św. o. Pio; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Anna

  paź-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Marple
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Moherowy Beret
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Jagna 13
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Sagitarius
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Mania
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Adulta
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Ethanol
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Gapheu
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  eliasz
  * Ustanowienie Eucharystii
  Davenia
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Christoforos
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Jerzy Andrzej
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Rosariox
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Marianx/AnnaE
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Anika
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Jacownik
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Agent
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Tabula rasa
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  fatuswombatus
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Drogosław

  Róża druga; Patron - św. Józef ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Ania, na FForum KAnia anusiakosz@wp.pl

  paź-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Zazula
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Cathelineau
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Gromit
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Wachmistrz
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Faustyna
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Murdelio
  * Biczowanie Pana Jezusa
  KAnia - zelatorka
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Luta
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Żona Murdelio
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Skrzypek
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Jasiek
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  miś Korbiniana
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Salcia
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Razar
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Silvarerum

  Róża trzecia; Patron - św. Maksymilian Maria Kolbe ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jesienna

  paź-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Jesienna
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Isia
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Wesołyjanek
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Jon
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Danna
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Krzychol66
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Chłodny Żółw
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Anya
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  JuliaMariaProksa
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Mała Mi
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Mi
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Szylkrecik
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Były Elektryk
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Krycha
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Papuga

  Róża czwarta; Patron - św. Rafał Kalinowski; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator – DarkH

  paź-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Kazimiera
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Pawel
  * Narodzenie Pana Jezusa
  DarkH - Zelator
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Andrzej_1580
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Ziapart
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Rwitek
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Kuba_
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Jahos
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Thom
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  iMarysia
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Darman
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Alhibiades
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Cyrylica
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Jesienna
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Plen

  Róża piąta; Patron - św. Ludwik Maria Grignion de Montfort ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Andrzej

  paź-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Anett190
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Kamykowa
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Rucit
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Bluszczyk Kurdybanek
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Yusek
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Maryl(k)a
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Zakamar
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Notoryczna
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Sagatus
  * Ustanowienie Eucharystii
  Pablo
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Mj
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Bolka
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Zalas
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Kachna Grubachna
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Trep
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Maltizzy
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Niebieska
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Esperance
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  celnik.mateusz
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Dario68

  Róża szósta; Patron - bł. ks. kmdr. ppor. Władysław Miegoń ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Misiek z Sokołówki

  paź-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Beata
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Krystek
  * Narodzenie Jezusa
  Marcin
  * Ofiarowanie Jezusa w świątyni
  Fiona
  * Odnalezienie Jezusa w świątyni
  Misiek z Sokołówki
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Jezusa w Jordanie
  Cyrylica
  * Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Ichtigo
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  seventh son
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Kazia
  * Ustanowienie Eucharystii
  AHAWA
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
  Mamucha
  * Biczowanie Jezusa
  (bardzo) cichy wielbiciel
  * Cierniem ukoronowanie Jezusa
  Osioł
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Nemka
  * Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
  Dama Helena
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
  Trudnoonik
  * Wniebowstąpienie Chrystusa
  Gloomy
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Pink Lady
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Anastazja
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  JulaK

  Róża siódma; Patron - św. Antoni z Padwy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Bender Bending Rodriguez

  paź-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Hyacinthus Stanislaus
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Voynar
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Erjot
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  mi
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Romeus
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Owocek Leśny
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Kitchener
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Ombretta
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Julka13
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Lucius
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Katy
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Bender Bending Rodriguez - zelator
  * Zesłanie Ducha Świętego
  racingggirl
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Vanitas
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Gambit

 • Róża ósma; Patron - Bł. o. Michał Augustyn Pro, TJ ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jola - na FF - Teresa

  paź-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Luksja
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  A Glasgow
  * Narodzenie Pana Jezusa
  ks. Marek
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Yanka
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  mi
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Piotras
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Natenczas
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Maria
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  MaciejGnyszka
  * Ustanowienie Eucharystii
  Paweł
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Teresa - zelatorka
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Tatiana
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Janeite
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  KaGieBe
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Meliaszka
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Tadeusz Zakrzewski
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Maria 116
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Cosubnicus
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  tereska
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  nanek

  Róża dziewiąta; Patron - św. Teresa od Dzieciątka Jezus ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Ola S

  paź-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  AdamM
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Pref de Zoo
  * Narodzenie Pana Jezusa
  polipid
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Iwona
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  ania_s
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Bonnie Black
  * Biczowanie Pana Jezusa
  faustyna
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Horn
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Ziri
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Emman
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  katarzyna
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  bimekszwili
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Ola S
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  teresa.55
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Mari

  Róża dziesiąta; Patron - św. Monika; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Mruk

  paź-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  KatarzynaR
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Aurea
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Marta
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Monika
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Kajetan Rajski
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  ElaR
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Magdalena
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Smok Zygmunt
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  tata-niki
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Krtek00857
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Ilona
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Justice
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Mruk
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Mah
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Przepióreczka

  Róża jedenasta; Patron - św. Ignacy Loyola - ks. Marcin Socha; Zelator - Octavarium

  paź-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Tiger
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Amersand
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Frania
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  MagdaD
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  AdrianE
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Octavarium – Zelator
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Sylwia
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Romeck zast.
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Aneta
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Vexilifer
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Tyborek
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Aneta E
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Andriusza
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Trepek
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Babola

  Róża dwunasta; Patron - Św. Scholastyka; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Marniok

  paź-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Celine
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Akatos
  * Narodzenie Pana Jezusa
  KAnia
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Boksik
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Maniok
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
  Elo
  * Biczowanie Jezusa
  Tekla
  * Cierniem ukoronowanie Jezusa
  Oliwka1
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Basia
  * Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
  Isia
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Dorosegr
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Asienka
  * Zesłanie Ducha Świętego
  EwaS
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  KingaS
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  KonradS

  Róża trzynasta; Patron - Matka Boża z Fatimy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Beatajz

  paź-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Opaves
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  mudek
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Magdzia
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  dziadek_do_orzechów
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Beatajz
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  SzEm
  * Biczowanie Pana Jezusa
  szara_mysz
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Odnowiony
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Hilda Srebrna
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Przemko
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Jacob
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Edit
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Teofila_Bepko
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  KaWa7
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Romeck

  Róża czternasta; Patron - św. Barbara; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - JPL

  paź-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Iarema
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Elfik
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Kicior
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Araghorn
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Kama
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Marcin
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Gościu od snów
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Salvatore
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Jolak
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Ireneusz
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Jeremiasz
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  ElkaZet
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Piotr72
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Małgorzata
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  JPL - zelator

Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.