Skip to content

ŻRdFF intencje modlitewne od 7 do 13 lipca 2024 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
image
W tym wątku możesz wpisać intencje, w których chcesz abyśmy modlili się, napisać swoje rozmyślania różańcowe, zadeklarować dodatkową modlitwę, dać swoje świadectwo czy podzielić się innymi uwagami.
Pamiętaj o odpowiedzialności przed bogiem za słowo.
image
Działamy w oparciu o "Ceremoniał Żywego Różańca", zatwierdzony przez Księdza Prymasa Kard. S. Wyszyńskiego w 1977 r.
Naszym Promotorem jest ks. Marcin Socha
xsocha@op.pl
Obecnie na FForum istnieje 15 Róż, do których należą osoby z Forum Frondy, Forum ad verecundiam (Jaskinia Cyrusa), Forum IVRP, i Forum ExCathedra, tzw. - „Płateczki” czyli Damy i Rycerze Żywego Różańca FF.
Żywy Różaniec FF posiada własną Księgę Żywego Różańca, której karty stanowią kwestionariusze wypełnione przez Damy i Rycerzy poszczególnych FF Róż. Księga znajduje się u Księdza Dyrektora ŻRFF.

Pamiętajmy, że Żywy Różaniec FF potrzebuje wsparcia duchowego. Prosimy o ofiarność w polecaniu Bogu przez ręce Maryi Niepokalanej cierpień, postów, a także maleńkich codziennych wydarzeń. Kto może, niech zamówi Mszę Świętą, lub choćby poprosi swoich przyjaciół, rodzinę czy wspólnotę o modlitwę.
Więcej wiadomości w wątku "Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania"
http://zrff.pl/?odpowiedz...-zadawane-py tan

Prawie wszystkie Pomoce w modlitwie i Rozważania Tajemnic różańcowych, niemal wszystkie informacje dotyczące Żywego Różańca FF, w tym aktualny Skład Róż, znajdują się na stronie ŻRFF:
www.zrff.pl

Wiadomości dla Dam i Rycerzy ŻRFF:

Przypominamy SPOSÓB MODLITWY

Staramy się codziennie odmówić:
1 x Ojcze Nasz...
10 x Zdrowaś...
1 x Chwała Ojcu...
podczas rozważania jednej Tajemnicy Różańcowej, która została nam przydzielona w danym miesiącu.

Następnie dobrze jest dodać tzw. modlitwę fatimską:
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia".

Polecamy także modlitwę Św. Maksymiliana Marii Kolbe:
"O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
+Amen"

Tajemnice, które ze względu na niepełne Róże nie mają swych Dam czy Rycerzy, powinny być mimo to przez kogoś rozważane tymczasowo, dlatego codziennie oczekujemy na Wasze dodatkowe deklaracje modlitwy. Jeżeli nikt się nie zgłosi, rozważania te podejmą zelatorzy niepełnych Róż.
Modlitwy wstępne (Wierzę, Ojcze nasz, 3xZdrowaś i Pod Twoją obronę), jeśli nikt się nie zadeklaruje, odmawia zelator każdej FF-Róży.

Kto nie może być z nami o 22:00 w Wątku z Intencjami, niech modli się w czasie i miejscu dla siebie dogodnym, w łączności duchowej z ŻRFF.


WŁĄCZAMY SIĘ DO APOSTOLSTWA MODLITWY W INTENCJACH:

Lipiec
O opiekę duszpasterską nad chorymi
Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dał przyjmującym go osobom oraz ich bliskim siłę od Pana, stając się dla wszystkich widocznym znakiem współczucia i nadziei.

Wątek, podobny do tego który czytasz, ukazywać się będzie na Forum w każdą niedzielę.
Niech prowadzi nas Maryja Niepokalana!


WIELKA NOWENNA FATIMSKA 2009-2017
image

MODLITWA ZAWIERZENIA NOWENNY
(według słów bł. Jana Pawła II)

Przyjmij, o Matko Boga i Matko moja,
tę Wielką Fatimską Nowennę, jaką odprawiam
ku Twojej czci i chwale Trójcy Świętej
niegasnącej światłości.
Tego Boskiego blasku potrzebują moje stopy,
gdy idę przez świat, pełen niepokoju i często zagubiony.
Dziewico z Fatimy, towarzysz mi w drodze!
Prowadź do Twego Syna! Zaprowadź do portu zbawienia.
Módl się za mną, grzesznym, teraz i w godzinę mojej śmierci!
Amen."
"Prosimy Cię, Maryjo! Ukaż nam swe Niepokalane Serce, będące drogą, która zaprowadzi dzisiejszy świat do Boga. Prosimy: «Od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać!»
Wśród licznych zagrożeń i niepewności jutra, wołamy do Ciebie w zaufaniu bez granic:
Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!
Od głodu i wojny, wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, wybaw nas!
Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas!
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym, wybaw nas!
Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas!
Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, wybaw nas!
Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło, wybaw nas!
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas!

Przyjmij, nasza Matko, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Przepojone cierpieniem całych społeczeństw!
Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech, grzech w każdej jego postaci: w nas i wokół nas.
Niech nasze dziecięce oddanie się Tobie stanie się narzędziem, którym posłużysz się zgodnie z wolą Bożą, aby rychlej nadeszła cywilizacja miłości, aby pojawiła się wśród nas wiosna chrześcijaństwa i zakwitła świętością życia nas, naszych rodzin i całych narodów.

Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!
Niech Serce Twe Niepokalane zmieni świat.
Amen."

«1

Komentarz

 • We wszystkich intencjach wymienianych na FForum i w intencjach wymienionych w tym wątku.
  Módlmy się o wszystkie potrzebne łaski dla członków Żywego Różańca d. Forum Frondy, dla wszystkich FForumowiczów, forumowiczów IVRP, Rebelyantów, Pismejkerów, ExCathedrantów oraz odwiedzających tę stronę, za dusze czyśćcowe, aby wszyscy przez tę modlitwę różańcową ciągle odkrywali wartości tajemnic wcielenia i odkupienia ludzi, głosząc nieustanną chwałę Chrystusa.
  We wszystkich intencjach wymienianych na FForum
  i w intencjach wymienionych w tym wątku.

  Intencje stałe ŻRFF
  .____________________________________
  Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu, Duchu Święty, wielbię Cię z najgłębszą czcią i ofiaruję Ci najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego we wszystkich tabernakulach świata, jako przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, którymi jest On obrażany! Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników."
  .___________________________________
  "A Ty, o Panie, nie wstrzymuj wobec mnie Twego miłosierdzia; łaska Twa i wierność niech mnie zawsze strzegą! Otoczyły mnie bowiem nieszczęścia, których nie ma liczby, winy moje mnie ogarnęły, a gdybym mógł je widzieć, byłyby liczniejsze niż włosy na mej głowie, więc we mnie serce ustaje.
  Panie, racz mnie wybawić; Panie, pospiesz mi na pomoc! "
  (Ps 40,12)"
  .____________________________________
  +w intencji wszystkich tych, którzy w Psalmie 40 odnajdują siebie, aby Maryja, Matka dobrej rady, ubłagała dla nich łaskę Bożego Miłosierdzia i Siedem Darów Ducha Świętego.
  .____________________________________
  +dziękując za dar, jakim jest dla nas osoba i posługa Ojca Świętego Franciszka, prośmy w intencjach Piotra Naszych Czasów i za jego osobę, o siły na jeszcze wiele lat posługi Kościołowi.
  .____________________________________
  +za naszego Księdza Dyrektora
  aby Pan dał mu siły duchowe i fizyczne niezbędnie potrzebne do poprowadzenia dzieła Żywego Różańca FF, tworzonego ku Bożej chwale na czwórforumku.
  .____________________________________
  +Za księdza Józefa proboszcza-emeryta parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej w Pszczynie, obecnego proboszcza księdza Marka, obecnych księży wikariuszy oraz tych, którzy w przeszłości posługiwali w Parafii, o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski.
  .____________________________________
  +za kapłanów, aby wzorem Mistrza i Nauczyciela, kierowali się prawdziwą miłością.
  +za nowo wyświęconych kapłanów, aby swymi talentami ubogacali nasz Kościół Święty.
  +za ludzi młodych, aby otwartym sercem przyjmowali łaskę powołania do kapłańskiej posługi w Kościele.
  +błagalna: w intencji księdza Janusza,
  +za Księdza Piotra i wszystkich chorych i cierpiących kapłanów, aby znaleźli u wiernych zrozumienie i czynną miłość.
  +za chorego na Parkinsona księdza Zygmunta, o poprawę stanu zdrowia, o ulgę w cierpieniu i wsparcie w chorobie udzielane mu przez bliskich i znajomych,
  +za księży przeżywających poważne kryzysy kapłaństwa, wystawionych na pokuszenie - Boże łaskawy i litościwy, dodaj im sił w dochowaniu ślubów, a kobietom, które nieświadomie stały się narzędziem szatana, daj skruchę i opamiętanie,
  +za kapłanów liczących na wsparcie wspólnoty, której służą, aby już nigdy nie zawiedli się na niej i zawsze mogli liczyć na jej pomoc. Aby sen nie zmorzył ich uczniów, gdy oni sami cierpią w swoim Ogrójcu.
  +davenia: w intencji Pasterzy z naszej parafii: o siły w czasie próby, o wiarę, o nadzieję, o miłość,
  +w intencji Kevina, kapłana zagrożonego karą suspensy, o wyjaśnienie sprawy zgodnie z wolą Boga.
  +w intencji ks.Tomasza, o wytrwanie, siłę i opiekę Matki Bożej w bardzo trudnym dla niego okresie,
  +Módlmy się za księdza Jacka Pawlusa i księdza Artura Kozika o błogosławieństwo Boże na kapłańskiej drodze życia.
  +Maciej: proszę pokornie o wsparcie modlitewne mojego powołania, a ja będę się też modlił za Was wszystkich.
  +Matko kapłanów, przygarniaj powołanych, osłaniaj od początku ich wzrastanie, wspomagaj w życiu i w posłudze Twoich synów, ku chwale Boga i dla naszego zbawienia. Amen.
  .____________________________________
  +Za zmarłych kapłanów:
  +za arcybiskupa Tokarczuka, biskupa Adama Śmigielskiego, ks. prof. Richarda J. Neuhausa, ks. prałata Jankowskiego i ks. Stanisława Gajewskiego, za o. Jana Mikruta,
  +za ks. kan. Tadeusza Kamińskiego,
  +za proboszcza ks. kan. Henryka Ciołkowskiego
  https://archwwa.pl/wydarzenia/pogrzeb-ks-henryka-ciolkowskiego-3
  +za ks. Marka zamordowanego w Tunezji i wszystkich zamordowanych kapłanów, aby spożywany przez nich za życia Chleb Eucharystyczny, zapewnił im pełne wieczne zjednoczenie z Jezusem Chrystusem.
  +za wszystkich kapłanów cierpiących w sidłach nałogu alkoholowego, a zwłaszcza księdza Piotra, aby Bóg ich wyplątać i uzdrowić raczył,
  +za wszystkich kapłanów-apostatów, aby odważnie, z wiarą w Miłosierdzie Boże, wrócili do Matki-Kościoła,
  .____________________________________
  +za wszystkie dusze czyśćcowe,
  +aby wszyscy przez tę modlitwę różańcową ciągle odkrywali wartości tajemnic wcielenia i odkupienia, głosząc nieustanną chwałę Chrystusa.
  .____________________________________
  +intencja dziękczynna za piętnaście Róż ŻRFF,
  Bogu dzięki za ich wszystkie Damy i Rycerzy.
  .____________________________________
  +w intencji powołania kolejnych Dam i Rycerzy Żywego Różańca FF,
  .___________________________________
  +w intencji pokoju i zgody między skłóconymi czwórForumowiczami.
  Panie, niech będzie jak nam nakazałeś:
  "Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce! Ani nie dawajcie miejsca diabłu!
  Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie."
  .____________________________________
  +o wszystkie potrzebne łaski dla członków Żywego Różańca FF, dla wszystkich Forumowiczów i odwiedzających tę stronę,
  .____________________________________
  Za zmarłych Forumowiczów:
  +w intencji Miry: R.I.P.
  +w intencji PawłaG: R.I.P.
  +w intencji Półkownika: R.I.P.
  +w intencji Barby: R.I.P.
  +w intencji JotBe:R.I.P.
  +w intencji Eli (przyjaciółki Mani): R.I.P.
  +w intencji Stragonariusa: R.I.P.
  +w intencji Pawła Paliwody: R.I.P.
  +w intencji Prawicowca: R.I.P.
  +w intencji Dr. Morelasa R.I.P.
  +w intencji Iacobusa: R.I.P.
  +w intencji luthien: R.I.P.
  +w intencji Marka (kaczysty): R.I.P.
  +w intencji blogera Marka Dymkowskiego: R.I.P.
  +w intencji Anny Urszuli (Anka11) Damy XII Róży ŻRFF: R.I.P.
  +w intencji Phantoma: R.I.P.
  +w intencji Otylii, Damy ŻRFF: R.I.P.
  +w intencji Ewy, Damy XV Róży ŻRFF: R.I.P.
  +w intencji Soroki, Rycerza IX Róży ŻRFF: R.I.P.
  +w intencji Zgreda, Rycerza ŻRFF; R.I.P.
  +w intencji Iacomusa Tersytesa: R.I.P.
  +w intencji Mareczka: R.I.P.
  +w intencji TecumSeha/Latarnika, Rycerza XI Róży ŻRFF: R.I.P.

 • +o opamiętanie się i Dar rozumu dla osób drwiących z Kościoła katolickiego
  +o Dar rozumu i nawrócenie dla Adama Darskiego i wszystkich "zabawiających się" w satanizm,
  .____________________________________
  +w intencji Rafała Smoczyńskiego: o powrót na Bożą drogę,
  .____________________________________
  +w intencjach umieszczonych na forum Ex Cathedra, Rebelya.pl, IVRP.pl ipismejker.yuku.com/
  .____________________________________
  w intencjach:
  +przebłagania Miłosiernego Boga za odrzucony dar życia,
  +wzrostu szacunku dla życia każdego człowieka od poczęcia aż po naturalny kres,
  +zapewnienia w ustawodawstwach wszystkich krajów bezwarunkowego prawa do życia każdemu człowiekowi od poczęcia do naturalnej śmierci.Niech ta modlitwa będzie naszą odpowiedzią na słowa Sługi Bożego Jana Pawła II zapisane w encyklice Evangelium vitae:"Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat" (EV, nr 100).
  .____________________________________
  +Boże, prowadź nasze dzieci Twoją drogą i błogosław im.
  .____________________________________
  +Niech Najświętsza Maryja Panna w niebie wstawia się za wszystkimi naszymi bliskimi zmarłymi i umacnia w nas wiarę w ostateczne zmartwychwstanie.
  .____________________________________
  +w intencji wszystkich psychologów i psychiatrów, aby zaczęli odważnie pomagać wszystkim homoseksualistom potrzebującym i szukającym takiej pomocy.
  .____________________________________
  +w intencji wszystkich małżonków, aby wspominając najpiękniejsze chwile swojego związku, wytrwale i z radością budowali przyszłość swoich rodzin - wszak "MIŁOŚĆ NIE PAMIĘTA ZŁEGO".
  .____________________________________
  +w intencji uwolnienia zniewolonych wszelkimi nałogami, a zwłaszcza Andrzeja C. i Kokosza,
  .____________________________________
  +w intencji Phantoma: RIP,
  +Rafał: o zdrowie dla Karppatyczak.
  .____________________________________
  +Cyrylica:
  +we wszystkich intencjach
  +za moją siostrę Anię - o zdrowie, siły i cierpliwość
  +o zdrowie dla mojego szwagra Jana
  +za ich dzieci z rodzinami
  +za Anię, Adriana i inne osoby zagrożone utratą pracy - żeby jej nie straciły, a w razie jej utraty znalazły nową
  +o zdrowie dla moich wnusiów - Kajtka i Nikodema, żeby wyzbyli się agresji i lenistwa i byli posłuszni
  +za Sabinę - o zdrowie, rozum i rozsądek, odpowiedzialność, rozwiązanie problemów w pracy i w życiu, bezpieczeństwo w czasie licznych podróży
  +za Dawida - o zdrowie i rozwiązanie problemów w pracy+dziękczynna za wysłuchane modlitwy i otrzymane łaski
  +za Anię i Marcina - o rozwiązanie problemów, o miłość i zgodę, o siły i zdrowie dla nich,
  +o opamiętanie dla Marcina, żeby zaczął się interesować domem i dziećmi i lepiej traktował rodzinę, za Anię, o bezpieczeństwo rodziny w czasie dojazdów,
  +dziękczynna za uratowanie życia w czasie wypadku i za znalezienie pracy przez Marcina i pozdawane egzaminy
  +o zdrowie dla mnie i mojego męża+za Helenkę - o zdrowie, żeby nie miała problemów finansowych, o zdrowie dla jej córki Beatki i synów z rodzinami, powodzenie dla Beatki na aplikacji+za Andrzeja i Grażynę - o zdrowie dla nich, dzieci i wnusiów, trzeźwość dla Andrzeja, rozwiązanie problemów finansowych i o pracę dla Grażyny, za ich dzieci, o rozwiązanie problemów
  +za Kasię - o wzmocnienie odporności i całkowity powrót do zdrowia
  +za małżeństwo, które pragnie dziecka - o dar rodzicielstwa, o zgodę w rodzinie i rozwiązanie problemów finansowych
  +za Sabinę - o rozwiązanie problemów w pracy.+za Kajetana i Nikodema - o zdrowie i powodzenie w nauce+o cud uzdrowienia Davida
  +za Sabinę - o siły i rozwiązanie problemów
  .____________________________________
  +AnnaE: Za wszystkich zmarłych z mojej rodziny, bliskich, znajomych, a zwłaszcza za zmarłą 03.03.2014 r. moją Chrzestną matkę, R.I.P.Boże Miłosierny, przygarnij ich do siebie.
  .____________________________________
  +Módlmy się za Anię: niech Maryja Niepokalana otoczy ją płaszczem swej opieki i wspomaga nieustannie
  .____________________________________
  +Jagna 13: w intencji zagrożonego rozpadem małżeństwa Pawła i Jadwigi, o miłość i wzajemne przebaczenie
  .___________________________________
  +Beata: o światło Ducha św i mądrość oraz o podjęcie właściwej decyzji co do swojej przyszłości dla Kazimierza,+o nawrócenie mojego Męża oraz o łaskę pojednania i przebaczenia w mojej Rodzinie.
  .____________________________________
  +Consumer - o Opiekę Bożą nad nim i jego bliskimi. O dobrą diagnozę i skuteczne leczenie żony,
  +Niech Maryja otoczy tę rodzinę płaszczem swej opieki.
  .____________________________________
  +o łaskę Wiary, Nadziei i Miłości dla wątpiących i niewierzących
  .___________________________________
  +Jacownik:
  +W intencji Łukasza o rozsądek w podejmowaniu decyzji, by przy ich podejmowaniu nie ranił swoich bliskich i by doceniał i docenił to kim jest, i co w życiu otrzymał.
  +W intencji mojej rodziny i rodziny moich przyjaciół+W mojej intencji,
  +W intencji Kazimierza, Ireny, Ewy, Agnieszki i Magdy i ich rodzin.
  +W intencji rodziny moich przyjaciół i ich planów w związku z rozpoczętą inwestycją, o powodzenie i Boże błogosławieństwo w tych planach.
  +o zdrowie dla Marcina, syna moich przyjaciół;
  +w intencji Grażyny i Mirka, o pojednanie w ich rodzinie.
  +w intencji Hani, chorej na raka, Niech Bóg ją wspomaga, i daje nadzieje i zdrowie...
  +Maryjo, uzdrowienie chorych, módl się za nami!
  .____________________________________
  +miś Korbiniana:
  +o wierną miłość do Pana Jezusa, pilność i pracowitość dla Karoliny, Kazia i Jasia,
  +w intencji Andrzeja, o uwolnienie z licznych zniewoleń,
  +o nawrócenie i uzdrowienie z homoseksualizmu Sebastiana i Wilhelma,
  +o nawrócenie i uzdrowienie Ireny,
  +o nawrócenie i uzdrowienie Ottona,
  +o nawrócenie i uzdrowienie Niny,
  +o nawrócenie i uzdrowienie Ahmeda,
  +o uwolnienie z niewoli długów i dobrą pracę dla Mikołaja,
  +za dusze Aleksandry, Włodzimierza, Władysława, Bogdana, Wiesława, Ewy, Adama, Maksymiliana i Wojciecha
  +o uzdrowienie Maji,
  +o zdrowie dla Doroty,
  +o wierność sakramentom dla Marii.
  +za duszę Rafała+za Genowefę i Janusza: R.I.P.
  +za duszę Krzysztofa i Roberta
  .___________________________________
  +o opamiętanie dla prześladujących fizycznie i psychicznie drugiego człowieka,
  .____________________________________
  +o Dar rozumu dla tych, którzy bezmyślnie i złośliwie niszczą efekty cudzej pracy mające służyć wielu osobom.
  .____________________________________
  +w intencji Helenki i jej rodziny: o opamiętanie się jej męża. Matko Niepokalana, weź ją pod swoją troskliwą opiekę.
  .____________________________________
  +w intencji Andrzeja o powrót do zdrowia i pełni sił, o wyjście z długów i problemów. Panie, pomóż mu, bo ledwie już dźwiga swe życie. Maryjo Niepokalana, weź go w swoją opiekę.
  .____________________________________
  +Reklama: za sprawę w której nadzieja już prawie umarła. Niech się dzieje wola Pana ale niech On da ludziom siły bez których nie dadzą rady.
  .____________________________________
  +Inez: o czułą i troskliwą Opiekę Bożą nad Inez i jej rodziną,
  +o uzdrowienie i uwolnienie z nałogu męża, o całkowite nawrócenie do Boga.
  .____________________________________
  +Andrzej: w intencji wyrwania z sideł szatańskich i nawrócenia, skruszenia zatwardziałego serca, zamkniętego na własne dzieci i rodzinę,
  +w intencji uzdrowienia relacji między ojcem i synem,
  .___________________________________
  +Marple:
  +o uzdrowienie mojego męża Piotra
  +proszę o Boże światło i rozeznanie dla mnie i o wytrwanie
  +o nawrócenie dla moich rodziców i chrzestnych
  +o wiarę i zdrowie dla moich dzieci,
  +za rodziny oczekujące narodzin dziecka,
  +za dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie za naszych najbliższych zmarłych, za dusze dzieci, które zmarły przed narodzeniem

 • +w intencji Iaremów: o błogosławieństwo Boże na każdy dzień,
  .____________________________________
  +Cathelineau: proszę o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia mojej małżonki Elżbiety, o trafną diagnozę i skuteczne leczenie,
  +w intencji powrotu do zdrowia mojej córki Aleksandry (częstoskurcze komorowe),
  +o łaskę wiary, siły do znoszenia doświadczeń i radość życia dla mnie.
  .____________________________________
  +Ethanol: o zdrowie i dobrą pracę,
  +o uzdrowienie dla cierpiącej Sok.
  .____________________________________
  +W intencji em_gie: niech Dobry Pan Bóg pomoże jemu w realizacji przedsięwzięć,
  +dziękczynna: za wielką i bezinteresowną pomoc udzieloną mi przez em_gie,
  +dziękczynna: za pomoc okazaną mi przez Miśka z Sadyby,
  +Błogosław Panie im samym i ich rodzinom
  .____________________________________
  +Za pracowników naukowych, którzy, w pogoni za "własną prawdą" zapomnieli o Bogu. O nawrócenie.
  +Cathelineau: proszę o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia mojej małżonki Elżbiety, o trafną diagnozę i skuteczne leczenie,
  +w intencji powrotu do zdrowia mojej córki Aleksandry (częstoskurcze komorowe),
  +o łaskę wiary, siły do znoszenia doświadczeń i radość życia dla mnie.
  .____________________________________
  +Ethanol: o zdrowie i dobrą pracę,
  +o uzdrowienie dla cierpiącej Sok.
  .____________________________________
  +W intencji em_gie: niech Dobry Pan Bóg pomoże jemu w realizacji przedsięwzięć,
  +dziękczynna: za wielką i bezinteresowną pomoc udzieloną mi przez em_gie,
  +dziękczynna: za pomoc okazaną mi przez Miśka z Sadyby,
  +Błogosław Panie im samym i ich rodzinom
  .____________________________________
  +Za pracowników naukowych, którzy, w pogoni za "własną prawdą" zapomnieli o Bogu. O nawrócenie.+w intencji Miśka z Wrocławia: jest w ciężkiej depresji. Porzucony w zeszłym roku przez żonę, nie potrafi odnaleźć się w nowej sytuacji. Ulituj się nad nim Panie: wskaż mu cel i sens dalszego życia. Matko Niepokalana, otocz go płaszczem swej opieki
  .____________________________________
  +w intencji Jerzego, o zdrowie, dobrą pracę i rychłe wyzwolenie go z niewoli długów.
  .____________________________________
  +Atanazy: o światło Ducha Świętego i odwagę dla wyznawców anglikanizmu, którym Bóg zasiał w sercach tęsknotę za jednym Pasterzem i jedną Owczarnią, aby wstąpili na drogę do Kościoła Katolickiego.
  +dziękczynna za otrzymaną pracę.
  .____________________________________
  +ŻRFF, dziękczynna: o Błogosławieństwo Boże dla Smoka Mlekopija i jego rodziny,
  .____________________________________
  +Nelka Dyrektorka: za moją siostrę, o powrót do zdrowia i łaskę spowiedzi,
  +o zdrowie dla taty,
  +za mojego przyjaciela, który chce odejść z kapłaństwa.
  .____________________________________
  +Paweł: Maryjo Niepokalana, to dla Ciebie i Twego Syna mój trud i staranie. Dopomóż doprowadzić dzieło CSM do końca, ku Bożej chwale.
  +Maryjo Niepokalana, pomóż w przezwyciężeniu poważnych trudności w dalszej pracy przy tłumaczeniu Cantigas.
  .____________________________________
  +AnnaE: W ramach duchowej adopcji Tyborka:
  o błogosławieństwo Boże i czułą opiekę Niepokalanej Mateńki na dalszą, zgodną z powołaniem, drogę życia.
  .____________________________________
  +ks. Jacek: w intencji parafii, której służę,
  +w mojej intencji,
  .____________________________________
  +w intencjach ks. Piotra, o błogosławieństwo i wzrastanie w świętości,
  .____________________________________
  +W intencji Andrzeja, Anety i ich dzieci, o błogosławieństwo Boże i opiekę Niepokalanej Maryi Panny.
  Święty Józefie, wstawiaj się za nimi
  .___________________________________
  +Ethanol: O modlitwę poproszę. Stres mnie wykańcza od czterech miesięcy. Nie mam już siły się modlić.
  .____________________________________
  +za obywateli Korei Północnej konających w sześciu olbrzymich obozach koncentracyjnych położonych w niedostępnych górskich wąwozach, o powrót do życia należnego dziecku Bożemu,
  +módlmy się w intencji wszystkich w tej chwili konających i cierpiących nieludzkie katorgi w "piekle na ziemi": we współczesnych obozach koncentracyjnych, łagrach, miejscach przeklętych i zapomnianych przez ludzi - ale nie przez Boga,
  +za więźniów obozu Yodok w Korei Płn. i wszystkich innych obozów śmierci.
  Aby dostrzegli obok siebie Pana Jezusa konającego na Krzyżu i poczuli współczującą obecność Najświętszej Maryi Matki Bolesnej,
  +o jak najszybsze zaprzestanie bestialstwa, nawrócenie oprawców
  +o zapanowanie wolności i pokoju,
  .____________________________________
  +za ofiary trzęsienia ziemi, katastrof i innych kataklizmów, o Boże Miłosierdzie dla zmarłych i dla żywych,
  .____________________________________
  +Madziar: za dzieci umierające z głodu w Somalii
  .____________________________________
  +Luta: polecam modlitwom nasze pierwsze, bardzo oczekiwane maleństwo.
  .____________________________________
  +Yanka: o powrót do zdrowia i pełni sił. Święty Kamilu, pomóż wybłagać łaskę zdrowia.
  .____________________________________
  +Osioł : o powrót do zdrowia i pełni sił,
  .____________________________________
  +Modraszek: o powrót do zdrowia i pełni sił,
  .____________________________________
  +W intencji Anety o uzdrowienie z choroby nowotworowej,
  .____________________________________
  +Grzegorz: o poznanie i wierność woli Bożej w sprawie dotyczącej wielu ludzi.
  .____________________________________
  +Mania: w intencji Joanny, nastolatki, której ojciec zginął w tragicznych okolicznościach. Dziewczyna zupełnie straciła chęć do życia i bardzo potrzebuje wsparcia modlitewnego.
  +Proszę także o modlitwę w intencji jej młodszej siostry i mamy, gdyż cała rodzina nadal nie może się otrząsnąć z tej tragedii.
  .____________________________________
  +Leszek: o pokonanie nałogu palenia,
  +o wyjście z depresji,
  .____________________________________
  +Janusz: za mnie i moją rodzinę,
  .____________________________________
  +Fiona: za rodziców, aby miłosierny Pan Bóg uleczył ich z nienawiści, udzielił im łaski wiary i pomógł powrócić na łono Kościoła i do siebie nawzajem,
  +dla Fiony o łaskę wiary w sens tej modlitwy,
  +za chrześniaka Maksa, aby Bóg znalazł do niego drogę,
  +o odwagę i zaufanie w chorobie,
  .____________________________________
  +Aurea:
  +za Papieża
  +za Kościół
  +za Polskę
  +aby wszyscy Ludzie stali się - Jak Niepokalana - Fiat Totus Tuus - Święci,
  +prośba o Ratunek - Tatuś moj Tadeusz Pietrasiewicz jest w szpitalu - przeszedł na sor z "kowidem" nerkami i serce jest w izolatce walczy, szpital i wszyscy (różni tacy też) walczą
  +za Mame Malgorzate siostre Jadwige i jej meza Andrzeja i reszte rodziny
  +AnnaE: niech Niepokalana Dziewica otoczy Aureę płaszczem swej opieki na drodze ku świętości.
  .____________________________________
  +Cathelineau: O cud uzdrowienia dla Emilii chorej na nowotwór złośliwy mózgu. Jest już po trzech operacjach wycięcia guza, który ponownie odrasta i za każdym razem jest większy. Emilia to trzydziestokilkuletnia kobieta, żona, mama Kacpra i Kuby. Lekarze twierdzą, że ma małe szanse, ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego proszę w imieniu męża i synów o modlitwę.
  .____________________________________
  +w intencji Marka: R.I.P.
  Marek Dymkowski, znany wśród frondowiczów jako marekdym. Jego blog jest wspaniałym świadectwem walki z nieuleczalną chorobą,
  .____________________________________
  +Mak: Za wstawiennictwem bł. Stanisława Papczyńskiego o cud i przyjście na świat zdrowego dziecka. Chodzi o sytuację zdiagnozowanego tzw. poronienia wewnętrznego.
  .____________________________________
  +w intencji Darka: o wyzwolenie z sideł nałogu,
  .____________________________________
  +Krtek: dla mojej mamy o łaskę Miłości do Niepokalanej
  ._____________________________________
  +Trep:
  +Za cudowne uzdrowienie Beaty
  +o Boże Błogosławieństwo dla Arlety i jej wnuków
  +o Boże błogosławieństwo dla Moniki i jej synów
  +o Boże Błogosławieństwo dla Renaty
  +o Boże Błogosławieństwo dla Barbary.

 • Teofila Bepko:
  +we wszystkich intencjach ŻRFF,
  +za duchowieństwo, a zwłaszcza za biskupów i proboszczów, o większą otwartość na inicjatywy zmierzające do większej dbałości w sprawowaniu liturgii i o rozwój Mszy trydenckiej,
  +za środowiska katolickie w Polsce o umiejętność zgodnego działania i szukania porozumienia,
  +za Agnieszkę i Jerzego, za Ewę i Marka - o wszelkie potrzebne łaski,
  +za Piotra - o Boże błogosławieństwo i dobrą pracę, o siły i zdrowie,
  +za Marysię - o cud zdrowia i ratunek dla jej małżeństwa,
  +za Janka i Zuzię - o dary Ducha Świętego i o życie zgodne z powołaniem,
  +za Władysławę - o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski,
  +za Małgosię i Kazika - dziękczynna za wyjście z kryzysu małżeńskiego,
  +w intencji mojej rodziny - o miłość, pokój, radość, zdrowie, siły i odwagę.
  .____________________________________
  +w intencji Darka: o wyzwolenie z sideł nałogu,
  .____________________________________
  +Krtek: dla mojej mamy o łaskę Miłości do Niepokalanej
  ._____________________________________
  +prostychlop: Bardzo proszę o modlitwę za moje małżeństwo, które przeżywa wielki kryzys. Bóg zapłać.
  .____________________________________
  +Paweł: Matko Najświętsza, ratuj duszę mojej mamy, Janiny. AMEN!
  .__________________________________
  +w intencji Edyty, o powrót do zdrowia,
  .____________________________________
  +W Intencji Dywizji - o Uzdrowienie i o Świętość. O Świętość dla Rodziny Dywizji,
  .____________________________________
  +Adulta: o zdrowie dla Justyny i o znalezienie pracy dla Tomasza,
  .____________________________________
  +.Sagitarius: o nawrócenie mamy Ireny i brata Roberta,
  +o opiekę Matki Bożej nad naszą rodziną,
  +o pracę dla Renaty i Tomasza
  +o dary Ducha Św. dla kapłanów
  +o dar Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących
  .____________________________________
  +Ulaa: za moją córkę Urszulę, o nieustanne wsparcie Ducha Św. w jej dalszym życiu.
  .____________________________________
  +Misiek z Sokołówki: moja przyjaciółka Asia ma toczniaka. I dwie córki. Statystycznie ma 5 lat życia. Proszę o modlitwę,,
  +o pracę dla mnie i wyjście z problemów,
  +o zdrowie, siły i cierpliwość dla całej rodziny,
  .____________________________________
  +Zbigniew: 9-letnia dziewczynka, córka koleżanki z pracy (matka chyba za bardzo nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji): cukier 360 jednostek. Jest źle. Proszę o jakieś trwalsze wspomnienie! Bardzo proszę.
  .____________________________________
  +Monika: o roztropność przy podejmowaniu życiowych decyzji, o zdrowie i siły, nieustannie o 7 Darów Ducha Świętego,
  .____________________________________
  +Andrzejwarchoł: za wyjście z trudnej sytuacji finansowej w życiu i o powodzenie w nowej pracy. Proszę o modlitwę za to abym pozbył się wszelkich nałogów i o zdrowie i szczęście dla mojego synka, żeby pozostał przy mnie.
  Bóg zapłać.
  .____________________________________
  +dr Morelas: Pokornie proszę o wsparcie modlitewne dla naszego kolegi Mateusza w intencji jego zdrowia. Sprawa jest poważna! Westchnijcie, proszę, za naszym kolegą w swoich modlitwach. Mateusz jest uczestnikiem III Róży ŻRFF - nick - Wesoły Janek.
  .____________________________________
  +Mania:
  +Za wszystkich, którzy biorą udział w wyjaśnianiu przyczyn Tragedii Smoleńskiej
  +Za dziennikarzy, którzy narażają się na niebezpieczeństwo - w imię prawdy
  +Za Jarosława Kaczyńskiego, o zdrowie i ochronę,
  .____________________________________
  +Dywizja: Mam przerzuty czerniaka do kręgosłupa. W najbliższych dniach idę na operację. Proszę Matkę Bożą Królową Różańca Świętego o ratunek, a Was o MODLITWĘ,
  .____________________________________
  +w intencji pracy dla Andrzeja, zdrowie i zgodę w rodzinie.
  .____________________________________
  +IVumowicz: za moją rodzinę, żonę, dwóch synów i za mnie,
  .____________________________________
  +Atanazy: Żona jest w ciąży - niestety okazało się - że jest bardzo źle. Łącznie z zagrożeniem życia. Bardzo proszę o Wasze wsparcie modlitewne.
  .____________________________________
  +Ulaa: Za moja przyjaciółkę Elę, która oczekuje czwartego dziecka. Ten czas będzie dla niej bardzo trudny, ponieważ nie jest pełnosprawna ruchowo, a dodatkowo przed nią czwarta cesarka. Jest w złym stanie fizycznym i w dołku psychicznym. Dobrze, że ma mocne wsparcie męża. Proszę o objęcie jej i całej rodziny stałą modlitwą ŻRFF aż do rozwiązania (czyli do kwietnia przyszłego roku).
  .____________________________________
  +Mruk: za moje małżeństwo,
  .____________________________________
  +Paweł: Za duszę zmarłej Zofii - R.I.P.
  .____________________________________
  +Paweł: Oby zmarły Władysław spoczywał w pokoju,
  +za zmarłą adoptowaną córkę Władysława: R.I.P.,
  +by jego rodzona córka Lucyna nie poddała się trudnościom,
  +o Władeczka, brata Lucynki, żeby doznał ulgi w cierpieniu powodowanym przez radio-naświetlania po operacji raka prostaty.
  .____________________________________
  +Za Witka. Podjął leczenie. Żeby alkohol go nie niszczył, żeby mógł być znów ojcem dla swych dzieci, żeby wrócił do życia, napisał i przetłumaczył to wszystko, co wciąż na niego czeka,
  .____________________________________
  +Nataniel: Ojcze nasz, dziękujemy Ci za wybudzenie Weroniki ze śpiączki cukrzycowej,
  .____________________________________
  +Beata: o zdrowie i potrzebne łaski dla rodziców i dla mnie,
  +chrzestnych,
  +Antosia, Filipa,
  +Ewy i Stanisława ,ich adoptowanych córeczek i łaskę Nieba dla zmarłego syna,
  +Małgorzatę i jej rodziców,
  +w intencji, którą w sercu noszę,
  +o łaski Ducha Świętego i zdrowie dla kapłanów: Jana, Radka, Roberta, Jerzego,
  +o Niebo dla: Janiny i Stanisława, Heleny i Stanisława, Bronisławy i Piotra, Danusi, Tomka, Henryka, ks.Henryka, Czesława, Jerzego, Krystyny, Henryki, Janiny, Edwarda, siostry Barnaby,
  +o nowych członków ŻRFF i mojej parafii,
  +za wszystkich członków wspólnot różańcowych na całym świecie, o wzrost gorliwości i nowe powołania,
  +szczególnie o zdrowie dla ciężko chorego księdza Jerzego.
  .____________________________________
  +fatuswombatus: Proszę o modlitwę:
  +Za naszych kapłanów aby się nie ulękli
  +Za naszych biskupów aby starczyło im odwagi
  +Za naszych pasterzy aby prowadzili nas do Jezusa
  +Za nas samych abyśmy nie ulegli podszeptom diabła
  +za wszystkich forumowiczów, którzy dobrym słowem jak i modlitwą mnie wspierali
  +w podzięce za to że zrozumiałem że bez Boga nie ma szczęścia
  +za wszystkich małżonków by im Bóg błogosławił i sił do wytrwania w związku dodawał
  +za mnie, aby mi sił starczyło, a Duch Święty by mnie do dobrego kierował,
  +za dusze mojej matki i mego ojca, niech dostąpią światłości Pana i radości w Jego Królestwie
  +za moją córkę, aby zrozumiała dlaczego Bóg stawia przed nami wyzwania, aby była mądrą i szczęśliwą
  +za moją byłą żonę, by umiała przebaczyć sobie i innym,
  +za Danutę i jej rodzinę, by Bóg miał ich w swej opiece.
  +za naszych przywódców aby ojczyźnie służyli z Bogiem w sercach i honorem w czynach
  .___________________________________
  +Trep: O Boże Błogosławieństwo dla Ewy
  +o cud uzdrowienia małżeństwa Barbary i Tadeusza

 • +Jacownik: w intencji Grażyny i jej rodziny w sprawie Bogu wiadomej,
  .____________________________________
  +Marcin: w intencji Kamy, o powrót do zdrowia i pełni sił, a także o cierpliwość i dzielne znoszenie trudów uciążliwej i długiej terapii.
  .____________________________________
  +Helena:
  +za wnuka Pawełka o pomyślny przebieg operacji oczu
  +za synową Bożenkę, o Boże Błogosławieństwo i dary Ducha Św. z okazji urodzin
  +za męża, o uwolnienie z nałogu pijaństwa
  +w mojej intencji, o Dary ducha Św,i pomyślny przebieg egzaminów
  +za wszystkich proszących mnie o modlitwę, w ich intencjach
  +za wszystkich kapłanów i misjonarzy, aby ogarnięci świętym zapałem wyrywali dusze szatanowi i prowadzili je do Serca Jezusa
  .____________________________________
  +Agnieszka: za mojego synka oraz o wszelkie łaski dla naszej rodziny,
  .____________________________________
  +ŻRFF: o bezpieczeństwo profesor Pawłowicz,
  .____________________________________
  +Makeda: Za dwoje Rebelyantów, których największym pragnieniem jest wstąpienie w zwiazek sakramentalny, o łaskę wytrwałości i cierpliwości,
  .____________________________________
  +Danna: + o zdrowie dla poczętego malucha
  .____________________________________
  +gloomy: o wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Boskiej dla osób zaangażowanych w poszukiwanie prawdy o Tragedii Smoleńskiej,
  +bardzo proszę ŻRFF o modlitwę za mojego synka, który przebywa w szpitalu, modlitwa bardzo potrzebna.
  .____________________________________
  +Laura: w pewnej intencji,
  .____________________________________
  +Fakt Prasowy: o odwagę w Zawierzeniu Siebie Bogu, o odwagę w proszeniu o pomoc, o skuteczne leczenie, o wytrwałość,
  .____________________________________
  +córka młynarza: o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla ks. Franciszka Longchamps de Berier,
  .____________________________________
  +Octavarium: za duszę zmarłej Jadwigi,
  .____________________________________
  +faustyna: żeby Anna i Tomek nie niszczyli swoich małżeństw,
  +żeby Anna powróciła do męża, a dzieci miały oboje rodziców,
  .____________________________________
  +tabula rasa:
  +o uwolnienie polskich dzieci od zagrożenia plagą państwowego kidnapingu,
  .____________________________________
  +Adulta: o pracę dla Aleksandra i Justyny,
  .____________________________________
  +Christoforos:
  Mama mojej koleżanki ma raka, była operowana, ma na imię Maria, jeśli taka wola Boża to proszę o modlitwę o zdrowie i siły dla bliskich, jeśli Pan ją powoła do Siebie.
  .____________________________________
  +Módlmy się, o powrót Filipa do zdrowia i pełni sił,
  +dla rodziców Filipa o ufność Bogu, pokój ducha, zdrowie i siły,
  .____________________________________
  +Janusz: Panie, Ty jesteś wszechmocny,
  Wierzę, że jeśli tylko zechcesz, wiara Wojciecha umocni się
  +Janusz: O zerwanie Michała z nałogiem,
  +Janusz: o cud uzdrowienia dla Magdy,
  .____________________________________
  +trep: pokorna prośba o nawrócenie Arlety oraz Boże Błogosławieństwo dla niej, dla Hani i dla Jasia.
  ._____________________________________
  +Cosubnicus: za moje rozpadające się małżeństwo, o miłość i zgodę,
  .____________________________________
  +w intencji Pawła W. - o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski,
  .____________________________________
  +grazia: za Przemysława, o uzdrowienie ran i wszelkie potrzebne łaski
  .___________________________________
  +Tabula rasa: o wytrwałość i gorliwość w odmawianiu Nowenny Pompejańskiej przez Maltizzy i Kfiatuszkę oraz by Pan Bóg wysłuchał ich próśb,
  .____________________________________
  +Helena: O mój Jezu, przez Twoje Serce tak bardzo kochające błagam Cię, rozpal żarliwością Twej Miłości i gorliwością o Twoją chwałę wszystkich kapłanów świata, wszystkich misjonarzy i wszystkich, którzy są odpowiedzialni za głoszenie Twego Boskiego Słowa, aby ogarnięci świętym zapałem wyrywali dusze szatanowi i prowadzili je do Twego Serca, gdzie będą Cię chwalić na wieki. Amen.
  +za Księży Jana, Marka, Zdzisława, Marcina, Krzysztofa o zdrowie, Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
  +za moich rodziców i chrzestnych
  +za moich synów, synowe i wnuczęta
  +za mojego męża
  +za mnie o zdrowie, Dary Ducha Św i opiekę Matki Bożej
  +o zdrowie dla Asi i jej córeczek
  +za Kościół Św
  +we wszystkich intencjach ŻRFF i Modlitewnika
  +za śp. Ojca Świętego Franciszka
  +o pokój na świecie
  +za Damy i Rycerzy XV Róży
  +o nowe powołania kapłańskie i zakonne
  +za księży Saletynów z Dębowca
  +o łaskę Nieba dla ś.p. Stanisława
  +o łaskę Nieba dla ś.p. Doroty M.
  +o zdrowie, zagojenie się rany pooperacyjnej
  +za wszystkie osoby które wspierają mnie swoją modlitwą
  .____________________________________
  +Skrzypek: o przetrwanie rodziny Kacpra, której grozi rozwód.
  +za duszę zmarłego Teścia

 • Elo i marniok (MarNak):
  +za dar życia poczętego
  +o dobrą spowiedź i odrodzenie duchowe,
  +o Dar pracy,
  +w intencji marnioka: Maryjo, Królowo Polski, nie wypuszczaj go spod płaszcza płaszcza swej opieki i broń nieustannie przed demonami nałogu,
  +za małżeństwo Ż. - Panie, Ty wiesz czego im potrzeba, udziel im zdrowia, błogosławieństwa Bożego i wszelkich potrzebnych łask,
  +za nas - abyśmy podołali i nie ulegli zwątpieniu w tym trudnym czasie, Boże powierzamy Tobie nasze sprawy i naszą rodzinę, niech sie dzieje wola Twoja,
  +za rodzeństwo Elo - o zwycięstwo Prawdy w ich sercach,
  +za ś.p. Piotra z Gdańska
  +za Agnieszkę i jej dziecko
  +za Pana Prezydenta Andrzeja Dudę
  +w intencji Joanny Jadwigi Lendzion, Siostry Dominikanki Misjonarki przebywającej na misjach w Boliwii o siły i wytrwanie w trudnej pracy Chrystusowego Kościoła
  +za teścia - o ulgę w cierpieniu jeśli taka wola boża, ból uniemożliwia normalne funkcjonowanie, odszedł od Boga, "pluje" na KK i kapłanów,
  +za zmarłą 26.04.23 Barbarę, moja chrzestną matkę - o łaskę nieba i pociechę dla najbliższych
  ._______________________
  +Paweł: dziękczynna za pomyślny wynik operacji zatok mojej mamy,
  ._______________________
  +Basia: o powrót do zdrowia i pełni sił,
  .______________________
  +w intencji Niny, o uzdrowienie z polipa strun głosowych,
  +w intencji Leopolda, który rozpoczął naukę w szkole,
  +w intencji Filipa o uzdrowienie z bólów brzucha i alergii,
  +w intencji Mikołaja o stałą pracę,
  +w intencjach Arnolda, Alwana, Wilhelma i Sebastiana o nawrócenie,
  .______________________
  +Gromit: o łaskę nawrócenia dla Joanny Zofii,
  .______________________
  +Ela: błagam o wsparcie modlitewne. Przede mną b. trudny czas i trudne decyzje.
  .______________________
  +MarianX: za beatyfikację sługi bożej Pauliny Jaricot, twórczyni Żywego Różańca, do którego przez kilkadziesiąt lat należała moja ś. p. Babcia Maria, której zawdzięczam bardzo wiele, również jeśli chodzi o formację duchową,
  +w intencji mojej rodziny i mojej własnej, Panu Bogu wiadomej
  .______________________
  +Artur: o odnalezienie odpowiedzi, co do mojego dalszego życia. bo naprawdę nie mam celu, a bez tego się wegetuje,
  .______________________
  +Gerwazy: Proszę za moją babcię, mamę, żonę, synów, braci, bratową, bratanka, bratanice, teściową, szwagra : o zdrowie, rozwiązanie problemów życiowych, o mocną wiarę ...
  +Proszę za siebie abym był dobrym: wnukiem , synem, mężem, ojcem, bratem, "bratowym", zięciem, szwagrem, wujkiem ... o zdrowie, rozwiązanie problemów "życiowo - ideowo - powołaniowych", mocną wiarę ... (taką żebym góry przenosił),
  +Proszę o zbawienie dla moich przodków,
  ._______________________
  +Nierasowyfotograf: Abym nigdy w przyszłości nic głupiego nie zrobił czego cofnąć już nie można.
  +Za moją rodzinę
  +Za wszystkich modlących się w intencjach stałych ŻR
  ._______________________
  +Nataniel: o uzdrowienie duchowe i fizyczne dla Olgi u której nastąpił nawrót choroby nowotworowej. I o Boże błogosławieństwo dla niej.
  .______________________
  +Jola: za Jarka, o ulgę w strasznym cierpieniu i odzyskanie przytomności.
  .______________________
  +Mania: pokornie proszę o modlitwę za moje zdrowie i za pomyślną diagnozę.
  .______________________
  +Dama ŻRFF prosi o modlitwę, o powrót do zdrowia,
  .______________________
  +módlmy się za Iacomusa o powrót do zdrowia,
  .______________________
  +Boże, błogosław Korniemu,
  .______________________
  +Dama ŻRFF: o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla niej i mającego wkrótce narodzić się synka,
  .______________________
  +O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Forumowiczki.
  .______________________
  +Ichigo: o zdrowie dla mnie i mojego dziecka,
  Boże, błogosław nam.
  .______________________
  +AnnaE: o opiekę Niepokalanej nad Agnieszką i jej rodziną. Niech dobry Bóg pomoże jej rozwikłać trudną sytuację rodzinną,
  .______________________
  +Otylia: w intencji Bożego Błogosławieństwa dla moich sąsiadów, Małgorzaty, Danuty, Czesława,
  +O łaskę zbawienia dla mojego ś.p. Męża Czesława
  +W intencji Bożego Błogosławieństwa dla wszystkich ludzi, szczególnie dla biednych
  +O łaskę nawrócenia dla wszystkich niewierzących ludzi.
  +O Boże Błogosławieństwo dla Edyty, Janusza, Wojciecha.
  ._______________________
  +Płatek ŻRFF: o zdrowie dla Piotra i pomyślne zdanie egzaminów
  ._______________________
  +OpoS: w intencji powrotu do zdrowia Krzysztofa i wsparcie Matki Bożej dla jego żony Lucyny,
  ._______________________
  +Petrus: o zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla mnie,
  ._______________________
  +Franciszka: za Beatę chorą na raka jajników i Jadwigę chorą na raka kości,
  ._______________________
  +W intencjach osób z jaworznickiego Betlejem,
  ._______________________
  +za Manię, o powrót do zdrowia i pełni sił,
  ._______________________
  +Anna: w intencji mojego Taty - o pomyślną rehabilitację i wyzdrowienie po udarze mózgu,
  +w intencji naszej rodziny - o ratunek w ciężkim kłopocie finansowo-urzędowym
  +o siły i zdrowie dla Mamy i siostry
  +w intencji mojego wyleczenia,
  .______________________
  +Iarema: za mnie, żebym umiał nie nienawidzić tych, z którymi walczyć mi przyszło,
  +w intencji Roberta, jego rodziny i lekarzy, żeby Pan Bóg pozwolił wybudzić go ze śpiączki, a nie dał rozebrać na części zamienne, [edit] o Miłosierdzie Boże nad nimi wszystkimi,
  .______________________
  +Janusz: za Wojciecha i Małgorzatę - o błogosławieństwo Boże dla nich i ich dzieci,
  .______________________
  +Żona rebelyanta i rycerza ŻRFF miała podejrzenie raka. Panie, wierzę szczerze, że jeśli tylko zechcesz, okaże się, że jest zdrowa.
  .______________________
  +o życie i zdrowie dla dziecka, wnuczątka Płatka;
  Bądź wola Twoja, Panie!
  .______________________
  +Ojciec Rycerza ŻRFF ma zaćmę i jaskrę. O cud uzdrowienia dla niego.
  .______________________
  +Grazia: za Darka, o nawrócenie, uzdrowienie, rozwiązanie problemów
  .______________________
  +Artur: za 17-letnią Weronikę, która jest anorektyczką, leży w szpitalu i wciąż nie chce jeść. O powrót do zdrowia.
  .______________________
  +Magdalena: O ocalenie małżeństwa Przemka i Ani, o przemianę serca.
  .______________________
  +Yanka: o zdrowie dla mojego teścia Jana, który już tydzień jest utrzymywany w śpiączce z powodu niewydolności oddechowej... Pnie Boże dopomóż!
  .______________________
  +SzEm: o nawrócenie dla Dustina, Andrzeja i Piotra oraz o Błogosławieństwo Boże dla nich.
  +o łaskę czystej i świętej przyjaźni dla nas. Bóg zapłać !
  .______________________
  +Latarnik: Za Agnieszkę chorą na raka i za jej rodzinę
  +O uproszenie łaski uratowania małżeństwa Przemysława i Beaty i za ich dzieci
  +Za małżeństwo Jana i Elżbiety,
  +Za małżeństwo i rodzinę Damiana i Katarzyny
  +Za małżeństwo i rodzinę Michała i Moniki
  +O zdrowie i opiekę Bożą dla Moniki będącej w stanie błogosławionym
  +Za małżeństwo i rodzinę Beaty i Darka
  +Za małżeństwo i rodzinę Sylwii i Michała
  +Za małżeństwo Zbigniewa i Bożeny
  +Za małżeństwo i rodzinę Anny i Sebastiana
  +Za małżeństwo i rodzinę Izy
  +Za małżeństwo i rodzinę Barbary i Marcina
  +Za małżeństwo Barbary i Mateusza
  +Za małżeństwo i rodzinę Małgorzaty i Karola
  +Za małżeństwo rodziców Michała
  +O uratowanie małżeństwa Justyny i Piotra
  +Za małżeństwo Emilii
  +Za małżeństwo Łukasza
  +Za małżeństwo Rafała
  +Za małżeństwo Weroniki i Alesa
  +Za małżeństwo wujka i cioci Marty
  +Za małżeństwo Justyny i Krzysztofa

 • +Tomasz: Oby Bóg zlitował się nad moim teściem i pomógł mu tak, jak wielkie jest Boże miłosierdzie.
  .______________________
  +Dama ŻRFF: o zdrowie dla Justyny, bo ma ogromne problemy z tarczycą,
  +o nawrócenie moich synów, synowej i wnuka.
  .______________________
  +Ichigo: Proszę o modlitwę w intencji mojego ojca Chrzestnego, Edwarda - R.I.P.
  .______________________
  +Helena: Proszę o modlitwę za moją kuzynkę Ilonę - rak piersi, o siłę do walki z chorobą, opiekę Matki Bożej
  +za mnie, o światło Ducha Św, zdrowie, i Błogosławieństwo Boże
  +za moich synów ,synowe ,wnuczęta, szczególnie za synową Ilonkę ,która spodziewa się dziecka w sierpniu; o zdrowie , opiekę Matki Najświętszej i Aniołów Stróżów
  +za księży, tych mi znanych i bliskich oraz wszystkich innych kapłanów z prośbą aby dobry Bóg dał im siłę i moc do sprawowania Sakramentów Św, abyśmy przez nich dotarli do Nieba
  .______________________
  +Janusz: Pokornie proszę za modlitwę w intencji przywrócenia wiary u Ewy. Przestała wierzyć, a może nawet inaczej, ma pretensje do Pana Boga, po tym, gdy jej Siostra zginęła ze swoim Mężem i najstarszym dzieckiem, osieracając dwójkę najmłodszych.
  .______________________
  +AHAWA: za nastoletnią Weronikę która jest anorektyczką. Mdleje ale jeść nie chce. Wożą ją do różnych specjalistów, ale nic to nie pomaga.
  .______________________
  +zbieracz ziaren: o uzdrowienie z uzależnienia
  .______________________
  +SzEm: o błogosławieństwo Boże dla Filipa, łaskę obrzydzenia dla grzechu dla Dustina oraz intencję Panu Bogu wiadomą. Bóg zapłać!
  .______________________
  +Silvarerum: o łaskę zdrowia dla córki Magdaleny, u której zdiagnozowano nieuleczalną chorobę.
  .______________________
  +Wachmistrz: za ciężko chorego Arnolda,
  .______________________
  +Rycerz ŻRFF: za powrót do zdrowia i łaskę nawrócenia dla Beaty
  .______________________
  +o błogosławieństwo Boże dla Ichigo, JulaKa i ich córeczek,
  .______________________
  +Mruk: za Ewelinę i jej córkę Oktawię - o rozwiązanie trapiących je problemów
  +za Elronda, rycerza X Róży. Prosił o westchnienie...
  .______________________
  +w intencji księdza Wojciecha Ignasiaka, o błogosławieństwo Boże i opiekę Niepokalanej Maryi na każdy dzień posługi kapłańskiej
  .______________________
  +Mania: Za Zooba, o całkowity powrót do zdrowia.
  .______________________
  +Adulta: za Witka - jest trochę problemów i modlitwa bardzo się przyda.
  +w intencji Haliny z prośbą o zdrowie, tak mocno się poparzyła, że leży w Siemianowicach i czeka na przeszczep skóry.
  .______________________
  +misiek z Sokołówki: o zdrowie dla małej Panny Misiówny (zagrożenie pląsawicą i chorobą reumatyczną)
  .______________________
  +Ahawa: W intencji Teodory o pomyślne rozwiązanie schorzenia hepatologicznego.
  .______________________
  +Rosariox: za dusze czyśćcowe i zmarłych z rodziny
  +za osoby konsekrowane, o dar wytrwania w powołaniu i o nowe powołania
  +o rychłą beatyfikację sł. Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, inicjatora Ruchu Światło-Życie, Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, i dalszy rozwój tych dzieł
  +za całą rodzinę, zdrowie i zgodę, odrzucenie wszystkiego co oddziela od Boga, życie wiarą na codzień
  +o wyjście z nikotynizmu, i dobrą żonę dla Andrzeja
  +za wszystkie Damy i Rycerzy ŻRFF, o wytrwanie we wspólnej modlitwie i nowe osoby
  +dziękczynna: za Polskę, w której króluje Jezus Chrystus,
  .______________________
  +o łaskę zdrowia dla mamy Jade
  .______________________
  +mmaria: Ósmego stycznia zmarła Ewa, Dama XV Róży, niezawodnie modląca się wspólnie z nami. Niech Ją Pan Bóg przytuli i raczy dać wieczny odpoczynek. Bardzo proszę o wsparcie modlitewne dla córki Kamy i zięcia Marcina, również płatków naszej Róży i pozostałej rodziny.
  .______________________
  +Tekla:
  +o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mojego rodzeństwa z rodzinami
  +za szwagra Henryka o potrzebne mu łaski
  +o poprawę relacji ze szwagierką
  +za zmarłych rodziców, aby ich dusze zaznały spokoju wiecznego w Niebie
  +za śp.wujków Romka i Jana
  +za kolegę z pracy - Zbigniewa - o cierpliwość wobec niego i jego zachowania w stosunku do mnie
  +za mnie: jeśli taka Twoja wola Panie, o spotkanie na swojej drodze człowieka z którym mogłabym związać swoje życie, podzielić troski i pomnożyć radość
  +o pogłębienie swojej wiary i zaufania Bogu w każdej dziedzinie życia
  +o ukojenie w bólu dla Anity po stracie dziecka, z nadzieją na przyszłe macierzyństwo
  +za pogrążonych w nałogu: m.in. Wandę i Kasię
  +dziękczynna: za dar trzeźwości dla moich znajomych, w szczególności dla Agaty
  +dziękczynna: z prośba o boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla tych którzy stanęli na mojej drodze życia i udzielili mi wsparcia dobrym słowem i uczynkiem gdy tego potrzebowałam
  +dziękczynna: za siłę i nadzieję w codziennych zmaganiach otrzymane od Boga
  +za wszystkich samotnych, cierpiących i chorych o zawierzenie, powierzenie sie i zaufanie Bożemu Miłosierdziu
  +za mnie: abym umiała pracować nad sobą, o pokorę
  +o poprawę atmosfery w pracy i relacji miedzy ludźmi
  +za Helenę, o poprawę zdrowia po udarze
  +za teściową Ani, Wandę, o uzdrowienie
  +za męża Bernadetty, nią samą i całą rodzinę - nowotwór, lekarze daja mu rok życia - o cud, jesli taka Jego wola, a dla wszystkich o wykorzystanie tych chwil we właściwy sposób
  .______________________
  +za Marcina, Rycerza XV Róży - o uwolnienie. Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, Szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
  .______________________
  +Silvarerum: o pracę dla Przemysława.
  .______________________
  +FForumowiczka: Proszę pilnie o modlitwę za T. o opamiętanie, a dla jego żony i dziecka o zdrowie i siły,
  +proszę tez za mnie. Jutro idę do szpitala na badania (rezonans i ewentualna endoskopia),
  .______________________
  +Cyrylica: za moją siostrę Helenę - o dobre wyniki badań tarczycy, żeby nie było komórek rakowych, i skuteczne leczenie.
  .______________________
  +MagdaD: o przyjęcie do chwały Nieba mojej śp. mamy Elżbiety.
  .______________________
  +Mruk: za moją Żonę i Dzieciątko, które nosi pod sercem,
  +za tragicznie zmarłych: Michała, Michała, Artura i Rafała,
  +za Agnieszkę - podejrzenie nowotworu.
  +za moją Córkę Barbarę - wkrótce operacja kardiologiczna
  +za Krystynę, Wojciecha, Barbarę, Bartosza, Monikę, Jerzego, Łucję o łaskę nawrócenia,
  +za Paulinę o wytrwanie w postanowieniu,
  +za Ewelinę i jej rodzinę: zmarłe dzieciątko Tymoteusza, tragicznie zamarłego Michała, Oktawię spodziewającą się dziecka,
  +za Agnieszkę, S., Annę i ich żyjące i zmarłe dzieci,
  +za znane mi troje dzieci zmarłe bez chrztu,
  +za Michała i Artura tragicznie zmarłych,
  +za dusze Haliny, Ireny, Wacława, Stefana, Zofii, ks. Grzegorza, O. Jacka, Zofii.
  ._____________________________
  +Trep: w intencji Malwiny bardzo skrzywdzonej przez bliskich i innych ludzi których spotkała w życiu, choroba uczyniła ja bezbronną wobec wyzwań życia i uwikłała w wiele zależności, bez Bożej interwencji nie widać żadnej nadziei
  +Trep: pokorna prośba o modlitwę w intencji cudu uzdrowienia Marty i Bożego Błogosławieństwa dla niej
  +Trep: o cud uzdrowienia i Boże błogosławieństwo, a także pokój ducha dla osób Bogu wiadomych.

 • +Elka: za duszę mojego taty Józefa, zmarłego 26.01.2018r.
  .____________________________________
  +Aneta: dziś umarł mój Tata, proszę o westchnienie w jego intencji
  .____________________________________
  +Drogosław: o uzdrowienie żony, o wybawienie mojej rodziny z opresji, o Światło Ducha Świętego,
  .____________________________________
  +Basia: za mnie i mojego męża Krzysztofa - o zdrowie,
  +dziękczynna za udaną operację Krzysztofa
  +za Damiana i Sebastiana - o bezpieczną jazdę, szczęśliwy powrót do domu z trasy,
  +za Konrada i Ewę - o zdrowie i zgodę w rodzinie, rozwiązanie problemów finansowych
  +za Kingę, ich córkę, i Norberta, jej brata - o właściwą diagnozę, prawidłowe leczenie i powrót do zdrowia, za maleńką Faustynkę,
  +za Dominikę i Konrada- o zdrowie i zgodę w rodzinie, o zdrowie dla ich dzieci Oliwki i Oskara
  +o zdrowie dla Sebastiana, Kasi i ich córek Natalki i Klaudii
  +za Damiana, Anię i bliźniaczki - Zuzię i Tymonka
  +za dusze w czyśćcu cierpiące
  .____________________________________
  +krzychol66:
  +We wszystkich godziwych intencjach ŻRFF
  +W intencji ofiar grzechów kapłanów i innych osób konsekrowanych.
  +W intencji wszystkich zgorszonych grzechami osób duchownych
  +O nawrócenie duchownych tkwiących w grzechach ciężkich
  +W intencji osób duchownych skrzywdzonych pomówieniami, domysłami, fałszywymi oskarżeniami.
  +O nawrócenie osób pomawiających oraz zgorszonych przez nich osób postronnych.
  +za śp Annę RIP
  +za Rafała o nawrócenie
  +za Lidię o wytrwanie w bólu i pociechę
  .____________________________________
  +Asieńka i Mąż Asieńki:
  +o zbawienie wszystkich członków naszej rodziny
  +o błogosławieństwo Boże dla naszego małżeństwa
  +o błogosławieństwo Boże dla naszej rodziny
  +za duszę zmarłych: babci, dziadków, taty Piotra, wujka Piotrka
  +w intencji Panu Bogu wiadomej
  +za dusze czyśćcowe
  +o stałe nawracanie się dla nas wszystkich
  .____________________________________
  +KAnia: w intencji znalezienia pracy
  .____________________________________
  +ethanol: za mojego brata Krzysztofa - o nawrócenie i wyjście z nałogu


  +Adulta:
  +dziękczynna za udaną operację i błagalna o zdrowie, siły i cierpliwość. We wrześniu czeka mnie operacja przepukliny.
  +za pewnego TR o to by uwolnił się z nałogu picia piwa i nie niszczył swojej rodziny.
  +za Kazimierę, stryjenkę mojego męża. Z powodu problemów z krążeniem trafiła we wtorek w nocy do szpitala, a w czwartkową noc amputowano jej nogę powyżej kolana. Ma skończone 87 lat.
  .____________________________________
  +PawelA: proszę o modlitwę w bardzo ważnej dla mnie sprawie zawodowej. Ja już zrobiłem co mogłem, a teraz sprawa toczy się poza mną i będzie tak przynajmniej do grudnia.
  .____________________________________
  +Cyrylica:
  +za mojego 14-letniego wnuczka Kajtka - o skuteczne leczenie nóg. Ma chore kolana, guzowatość piszczeli i guza pod kolanem.
  +o zdrowie dla mojego wnuczka Nikusia. Są jakieś szmery w sercu, o prawidłową diagnozę i skuteczne leczenie.
  +za małżeństwo Mariusza (brata mojego zięcia) i Anny, któremu grozi rozpad. O opamiętanie dla nich, bo są małe dzieci.
  +za mojego szwagra Jana - o powrót do zdrowia.
  +za moją siostrę Anię - o prawidłową diagnozę i powrót do zdrowia.
  +w intencji Mariana, teścia mojej córki, u którego wykryto nowotwór płuc - o skuteczne leczenie.
  .____________________________________
  +człowiek:
  +za moje małżeństwo o wzrost miłości do Boga i do siebie nawzajem i o opiekę Matki Bożej
  +za naszą córeczkę Anię abyśmy ją dobrze wychowali, a co popsujemy Ty, Maryjo, racz naprawić i aby zawsze kochała Jezusa
  +aby Pan raczył obdarzyć nas nowym potomstwem i łaskami potrzebnymi do jego wychowania
  +za całą rodzinę o wiarę, nadzieję i miłość oraz potrzebne łaski
  +za zmarłych z rodziny i znajomych, w szczególności za śp Janusza i Marię
  +za zniewolonych nałogami, w szczególności za Jana, Jarka, Józefa, Łukasza, Kacpra, Roberta i Karolinę
  +za małżeństwa przeżywające trudności, szczególnie te na granicy rozpadu o opamiętanie, pokorę i nawrócenie się do Pana i o odbudowę więzi
  +za mnie, abym umiał rozeznać i pełnić wolę Bożą i aby Pan obdarzył mnie mądrością, bym mógł zbliżać się do Niego i pomagał w tym innym
  +za rozpadające się małżeństwo moich przyjaciół, o opamiętanie, mądrość, bojaźń Bożą i miłość.
  +Za żonę mą kochaną i małe serce pod jej sercem bijące o łaski potrzebne dla całej rodziny na czas błogosławionego stanu
  .____________________________________
  +AnnaE:
  +Za Dominika, po próbie samobójczej,
  o powrót do zdrowia i łaskę zrozumienia, jak wielkim skarbem jest życie.
  .__________________________________
  +JMK:
  +o nawrocenie Konrada, przemianę życia i serca, uwolnienie od nałogów
  +o pokój serca dla Joanny, pomyślne rozwiązanie spraw rodzinnych i prawnych
  +w intencjach stałych i za członków internetowej Wspólnoty Paraklet - poświęconej Duchowi św.
  +za członków i w intencjach Wspólnoty "Przyjaciele Pocieszyciela" i o dalszy jej rozwój
  +w intencjach i za członków Wspólnoty "Msza święta - modlitwą o uzdrowienie"
  +w intencjach i za członków "Grupa miłośników Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca".
  +za s. Pia
  +za misjonarzy O. Mirosława Dubielę i Ks. Mieczysława Jastrzębskiego
  +o światło Ducha św i opiekę NMP dla wszystkich prowadzących nas ku zbawieniu: Księży, Zakonników, Osób konsekrowanych i świeckich.
  +o uzdrowienie Violetty M-J, Agnieszki W, Elżbiety L, Renaty M, Leszka W, jeśli taka Wola Pana
  +o pokój duszy zmarłej Agaty J.
  +za wszystkich pielgrzymujących do "miejsc świętych" i w ich intencjach
  +za nasz rozwój duchowy
  .____________________________________
  +krtek00857:
  +za Jarka, który od 10 lat przebywa w hospicjum i z nikim się nie kontaktuje, nie rozpoznaje nikogo, chociaż żyje i nie jest w stanie śpiączki. Daj Panie Jezu odrobinę więcej swej łaski dla Jarka. Amen.

 • +Dama III Róży: za moją siostrę Olę – o nawrócenie dla niej, dar rozeznania i dobre wybory”
  .____________________________________
  +Trep:
  +Wśród objawów zdrowia zmarła Żona mojego serdecznego kolegi, niespełna 40-letnia. Na chrzcie jej dali Anna. Nie wiem, czy była pojednana z Panem Bogiem, najpewniej nie. Pokornie proszę za jej duszę nieśmiertelną, by trafiła do Nieba i za niego, by sobie poradził
  +w intencji cudownego uzdrowienia ze wszystkich chorób, a gdyby taka była wola Pana przynajmniej o zdjęcie z niego krzyży tych dwóch nowych schorzeń, a także dla Marcina o dar pokoju, akceptacji w Chrystusie wszystkich jego cierpień.
  .___________________________________
  Notto:
  +w intencji żony Krzysztofa i jego samego
  .___________________________________
  +TecumSeh: Znaliśmy się niedługo, ale zrobił na mnie duże wrażenie jako człowiek.
  Wczoraj się niestety dowiedziałem że nie uczestniczył w życiu Kościoła - ale nie był antyklerykałem czy lewakiem, natomiast od wdowy dowiedziałem się że jako żołnierz widział takie rzeczy że odcisnęło to na nim piętno i miał trudności z wiarą w Boga. Acz nigdy nie słyszałem od niego złego słowa na temat religii czy księży.
  Natomiast pogrzeb będzie dzięki Bogu i decyzji wdowy - katolicki.
  +o Miłosierdzie Boże nad duszą Kolegi
  .______________________
  +o potrzebne łaski dla Kamy i Marcina, o wsparcie po tragedii, którą przeżyli oraz o pojawienie się dziecka w ich rodzinie.
  .______________________
  Horn:
  +proszę o modlitwę w intencji moich spraw zawodowych
  .______________________
  +Dama I Róży: proszę o modlitwę za Justynę i za maleństwo( Wojtusia), którego nosi pod sercem.
  .______________________
  +Tabula rasa: o lepszy azymut na sprawy nadprzyrodzone
  .______________________
  +Trep: O cud wyzdrowienia dla Marty, matki kilkorga dzieci, chorej na raka, na którą lekarze wydali wyrok śmierci. Marta jest bardzo wierząca.
  I o wszelkie łaski potrzebne jej mężowi, Sławomirowi. Sławomir też jest bardzo wierzący. W ogóle świetny gość.
  +W intencji cudownego uzdrowienia Ewy,
  ._______________________
  +Karo89: Proszę o modlitwę, abym jak najszybciej mogła wrócić do pracy (od 12 marca nie mogę świadczyć pracy z powodu epidemii)
  +W intencji mojego chrzestnego o negatywny wynik testu na obecność koronawirusa
  ._______________________
  +krtek00857
  +PROSZĘ O NIEUSTAJĄCĄ INTENCJĘ dla Krzysztofa (bezrobotny, lat 59, ochrzczony, niepraktykujący), którego od blisko 2 lat męczą ustawiczne bóle, głównie nóg, przemieszczające się ze stóp na kolana, z kolan na łydki, z łydek na uda itp. Pomimo wielu wizyt u lekarzy-profesorów, powtarzania tych samych badań, również pobytu w szpitalu, nikt dotąd nie zdołał stwierdzić co mu dolega. Ulżyj mu odrobinę Panie Jezu! Wstaw się za niego Matko Najświętsza! Amen.
  +No i przypominam o Władeczku i Lucynce. Czemu Władeczek ma przerzuty? I dlaczego Lucynka się ostatnio połamała? Racz Matko Najświętsza i tym się zająć. No i moją mamą, żeby się udała planowana operacja biodra. Amen.
  ._______________________
  +Ziapart: O pomyślność w szkole i nauce dla córki Dominiki.
  ._______________________
  +Małgosia: o nawrócenie Edyty i Daniela, Kasi i Macieja, Barbary jej męża i dzieci, za dzieci Karoliny, za Annę, Bernadetę i Tadeusza, Joannę; zdrowie i nawrócenie Barbary,Marii, o zdrowie i nawrócenie Hanny i jej rodziny,
  +o nawrócenie Kuby i Łaskę spowiedzi,
  +o nawrócenie i pojednanie w małżeństwie Krzysztofa,
  +o nawrócenie Rafała i pojednanie z żoną i z dziećmi,
  +o nawrócenie i pojednanie w małżeństwie Jarka,
  +o nawrócenie w rodzinie,
  +za chorych w rodzinie,
  +za wszystkich zmarłych przodków z mojej rodziny, a szczególnie: Danutę, Waldemara,babcie i dziadków, Janinę, Karolinę; znajomych, szczególnie: Anetę, Mariusza, Andrzeja, Marcina, Ilonę i sąsiadów, a szczególnie: Marylę, Waldemara, p. Sadlaka, Czesława, Cecylię, Antoniego, Marylę,
  +o nawrócenie grzeszników,
  +o Cud uzdrowienia dla Małgosi i jej męża,
  +za wszystkich z pracy, o zgodę i pokój między nami,
  +o zdrowie w rodzinie, Łaskę pracy i zdrowia,
  +o zdrowie dla Eli, Marii, Aleksandry, Leszka, Barbary,
  +o rozwiązanie trudnej sprawy,
  +o opiekę Matki Bożej dla Dariusza i Pawła w czasie pobytu na Ukrainie i szczęśliwy powrót do domu,
  +o pokój na świecie
  .________________________
  +Magdalena z X Róży: Bardzo Was proszę o modlitwę za duszę mojego Taty - zmarł tragicznie 5.sierpnia. Bez spowiedzi i Komunii, bez stanu łaski. Bardzo się o niego boję. Miał na imię Ryszard.
  .________________________
  +Mruk: w intencji mojego małżeństwa: już tylko cud może zapobiec rozpadowi
  ._______________________
  +marniok i Elo:
  +za nasze dzieci i nas, obyśmy dobrze odczytywali Boże znaki czasu, nie zwątpili i podążali drogą wiary przez całe swoje życie
  +o stałe nawracanie się
  +za starszych: o nieulaganie modzie na swobodne, luźne, bezstresowe życie, o wymaganie względem samych siebie, o stawianie sobie celów i ich realizację
  +za maluchy: o dzieciństwo wolne od zagrożeń i o wolę do pogłębiania swojej wiary
  +za zmarłych z naszych rodzin

 • Dziękczynnie:
  za uratowane życie Prezydenta i pozostałych uczestników wypadku.
  +++
  ._______________________
  Błagalnie:
  O nieustającą Opiekę nad naszym Prezydentem Andrzejem Dudą.
  +++
  ._______________________
  +Za śp. Pana Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Marię Kaczyńską,
  ._______________________
  +Za wszystkich, którzy zginęli w katastrofie samolotu w Smoleńsku, w drodze na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej,
  ._______________________
  +Za obrońców krzyża,
  ._______________________
  W intencjach, w których modli się ks. Jacek Bałemba SDB:
  +"Przyjdzie na Polskę wielka kara Boża za ludzkie grzechy, szczególnie za popełniane za publicznym przyzwoleniem grzechy bluźnierstwa wobec Pana Boga, Krzyża, Matki Bożej.
  Św. Paweł pisze:
  „Nie łudźcie się: Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie” (Ga 6,7).
  Codziennie wzywam zgromadzonych na Krakowskim Przedmieściu, aby w swoich parafiach zamawiali Msze Święte w intencji wynagradzającej za te grzechy i aby modlili się w tej intencji – osobiście, w rodzinach, w parafiach, wspólnotach."
  Z tymi samymi dwiema prośbami zwracam się także do wszystkich Czytelników!
  +Aby miejsce pod Krzyżem na Krakowskim Przedmieściu stawało się coraz bardziej miejscem łaski i duchowej przemiany dla wszystkich,
  którzy tam przychodzą w jakimkolwiek celu.
  .______________________
  +Gościu od snów (intencje ks. Jacka Bałemby):
  – o nawrócenie grzeszników,
  – o pokój na świecie,
  – o odrodzenie katolickiej wiary,
  – o odrodzenie katolickiego papiestwa,
  – o przynajmniej jednego biskupa w Polsce, który sam regularnie odprawiałby tradycyjną Mszę Świętą i wziął obronę Tradycję katolicką,
  – o powstanie w Polsce przynajmniej jednego tradycyjnego wyższego seminarium duchownego,
  – o wzrost liczby kapłanów, którzy odprawiać będą tradycyjną Mszę Świętą,
  – o wzrost liczby miejsc, w których odprawiana będzie tradycyjna Msza Święta.
  ._______________________
  Apel biskupa Hiacynta Oroko Egbebo:

  "Chcę Was dzisiaj prosić, w imię Jezusa - nie zostawiajcie nas samych, potrzebujemy waszego wsparcia. Jeśli uda się zdestabilizować Nigerię - najbardziej ludny kraj Afryki, będzie to początek islamizacji tamtego rejonu. Proszę was serdecznie - módlcie się za nas, aby to się nie stało. Proszę was - módlcie się, abyśmy przestali być zabijani. Niech świat pomaga Nigerii"
  +++
  ._______________________
  Modlitwa za Ukrainę

  +Módlmy się za przedstawicieli ukraińskiego życia publicznego, by mieli dość rozwagi i dobrej woli i poszukiwali takich rozwiązań, które wyprowadzą społeczeństwo z poważnego kryzysu, w jakim się znalazło, i aby wzięli pod uwagę dobro każdego obywatela.
  Za ofiary konfliktu
  +++
  ._______________________
  Modlitwa za kapłanów
  ( św. Urszula Ledóchowska)

  O Jezu,

  Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku,
  który w niezrównanym porywie miłości do ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego,
  nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości.

  Żyj w nich, o Panie,
  przeistaczaj ich w siebie,
  uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia.
  Działaj w nich i przez nich i spraw,
  by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót,
  wykonywali mocą Twego imienia i Twego ducha uczynki,
  któreś sam zdziałał dla zbawienia świata.

  Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu.
  Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią,
  wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu.
  Wracaj do nas, o Jezu przez Twych kapłanów.
  Ożyj w nich rzeczywiście,
  działaj przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte węzły miłości,
  łączące Serce Boże z sercem człowieczym.

  Amen.
  ._______________________
  Modlitwa za Ojczyznę
  Boże, Rządco i Panie narodów,
  z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
  a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
  błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
  chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
  a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

  Wszechmogący wieczny Boże,
  spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
  i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
  byśmy jej i ludowi Twemu,
  swoich pożytków zapomniawszy,
  mogli służyć uczciwie.

  Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
  rządy kraju naszego sprawujące,
  by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
  mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

  Przez Chrystusa, Pana naszego.

  Amen

  x. Piotr Skarga
  .______________________
  „O Polskę wolną od aborcji, eutanazji, lgbt i wszelkiego diabelstwa”.
  +++
  .______________________
  Święty Janie Pawle II
  módl się za nami
  image
  We wszystkich papieskich intencjach oraz - w szczególny sposób - w intencji Ojca Świętego Franciszka: aby Pan Bóg nieustannie mu błogosławił i wspierał, a Najświętsza Maryja otaczała swoją macierzyńską opieką! Aby nasz Piotr nie ugiął się ani na milimetr pod naporem zła, lecz by on sam z Bożą pomocą kruszył twarde ludzkie serca.
  image

 • Szczęść Boże nam wszystkim w dniu 7 lipca 2024r.

  Proszę wpisywać na dzień dzisiejszy:

  intencje,

  medytacje i rozważania,

  deklaracje dodatkowych modlitw w przedstawionych intencjach.

  Przypomnijmy.

  Każda doba ma 1440 minut.

  Z tylu, w naszych intencjach, ofiarujemy 5 minut.

  Tyle trwa odmówienie

  1 x Ojcze Nasz...

  10 x Zdrowaś...

  1 x Chwała Ojcu...

  podczas codziennego rozważania jednej Tajemnicy Różańcowej.

  To są wszystkie obowiązki Damy lub Rycerza FF-Róży Żywego Różańca.

  Zapraszamy do deklaracji wspólnej modlitwy z nami, w ramach Żywego Różańca FF.

  Więcej wiadomości w wątku AnnyE "Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania"

  http://zrff.pl/

  Prawie wszystkie Pomoce w modlitwie i Rozważania Tajemnic różańcowych, niemal wszystkie informacje dotyczące Żywego Różańca FF, w tym Skład Róż, znajdują się na stronie ŻRFF:

  http://zrff.pl/

  Zapraszamy do wspólnej modlitwy z nami w ramach Żywego Różańca (dawnego) Forum Frondy.

  Zapisy w jednym z wątków:

  http://www.ivrp.pl/viewtopic.php?t=11119

  http://pismejker.yuku.com...-R#.VdJbb5fLIXx

  http://excathedra.pl/inde...go-rozanca-ff/p

 • +za Dominika, o Dary Ducha Świętego i o wyjście z problemów,
  +za Sabinę i Davida, o zdrowie dla nich, utrzymanie pracy przez Davida i wyjście z problemów.
  +za Anię, Marcina o zdrowie, miłość i zgodę. Ania od września zmienia pracę. 20 lat uczyła fizyki w gimnazjum, później podstawówce. Przechodzi do liceum i bardzo się boi. O Dary Ducha Świętego.
  +za Kajetana maturzystę - o dobre wyniki na egzaminach . Dziękczynnie za Nikodema.
  +za Jakuba,o utrzymanie pracy.

 • +++

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • +za duszę śp. Barbary

 • +za duszę śp. Łukasza

 • +
  Ojcze nasz, któryś jest w niebie
  święć się imię Twoje;
  przyjdź królestwo Twoje;
  bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
  chleba powszedniego daj nam dzisiaj;
  i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
  i nie wódź nas na pokuszenie;
  ale nas zbaw ode Złego.
  Amen.

  10 x
  Zdrowaś Maryjo,
  łaski pełna, Pan z Tobą,
  błogosławionaś Ty między niewiastami
  i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
  Święta Maryjo, Matko Boża,
  módl się za nami grzesznymi
  teraz i w godzinę śmierci naszej.
  Amen.

  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
  jak była na początku,
  teraz i zawsze,
  i na wieki wieków.
  Amen.

  O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
  módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
  i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
  a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego
  i poleconymi Tobie.
  O mój Jezu,
  przebacz nam nasze grzechy,
  zachowaj nas od ognia piekielnego,
  zaprowadź wszystkie dusze do nieba
  i dopomóż szczególnie tym,
  które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

  +
  Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
  Pater Noster
  Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur Nomen tuum.
  Adveniat regnum tuum.
  Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
  Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
  et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
  Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

  Ave Maria x 10
  Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
  Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
  Sancta Maria, Mater Dei,
  ora pro nobis peccatoribus,
  nunc, et in hora mortis nostrae.
  Amen

  Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
  sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
  Amen

  "O Maria,
  sine labe concepta,
  ora pro nobis, qui ad Te recurrimus et pro omnibus qui ad Te non recurrunt
  et praesertim pro inimicis Sanctae Ecclesiae et commendatis Tibi".

  Domine Iesu,
  dimitte nobis debita nostra,
  salva nos ab igne inferiori,
  perduc in caelum omnes animas,
  praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.

  Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

  Prawie wszystkie Pomoce w modlitwie i Rozważania Tajemnic różańcowych,
  a także niemal wszystkie informacje dotyczące ŻRFF:
  na stronie ŻRFF
  www.zrff.pl

 • Szczęść Boże nam wszystkim w dniu 8 lipca 2024r.

  Proszę wpisywać na dzień dzisiejszy:

  intencje,

  medytacje i rozważania,

  deklaracje dodatkowych modlitw w przedstawionych intencjach.

  Przypomnijmy.

  Każda doba ma 1440 minut.

  Z tylu, w naszych intencjach, ofiarujemy 5 minut.

  Tyle trwa odmówienie

  1 x Ojcze Nasz...

  10 x Zdrowaś...

  1 x Chwała Ojcu...

  podczas codziennego rozważania jednej Tajemnicy Różańcowej.

  To są wszystkie obowiązki Damy lub Rycerza FF-Róży Żywego Różańca.

  Zapraszamy do deklaracji wspólnej modlitwy z nami, w ramach Żywego Różańca FF.

  Więcej wiadomości w wątku AnnyE "Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania"

  http://zrff.pl/

  Prawie wszystkie Pomoce w modlitwie i Rozważania Tajemnic różańcowych, niemal wszystkie informacje dotyczące Żywego Różańca FF, w tym Skład Róż, znajdują się na stronie ŻRFF:

  http://zrff.pl/

  Zapraszamy do wspólnej modlitwy z nami w ramach Żywego Różańca (dawnego) Forum Frondy.

  Zapisy w jednym z wątków:

  http://www.ivrp.pl/viewtopic.php?t=11119

  http://pismejker.yuku.com...-R#.VdJbb5fLIXx

  http://excathedra.pl/inde...go-rozanca-ff/p

 • +ofiarowanie Polski Matce Bożej zgodnie z Jej prośbą z Gietrzwałdu,
  +za posłów Kamińskiego, Wąsika, Obajtka, Ziobro i Prezydenta Dudę,
  +o przebudzenie Polaków i zmianę rządu w Polsce i w UE,
  +za duszę śp. Malcolma, śp. Marie, śp. Kubę, śp. Mateusza,śp. Karolinę,
  +za ciężko chorą Megi,
  +za Piotrusia,
  +o zdrowie dla Danuty, śp.mamę Ani,
  +za duszę śp. Ireny i za rodzinę, za duszę mojej babci Marceli,
  +o opiekę św. Józefa w pracy i za wszystkie osoby ze mną pracujące,
  +w intencji Fabioli,
  +powierzenie ważnej prośby Matce Bożej,
  +o zdrowie,
  +za młodzież i dzieci,
  +za Michała i inne dzieci przystępujące do Komunii Świętej,
  +za moją siostrę i szwagra o wyjście z trudności,
  +o pokój w Europie, zatrzymanie działań wojennych Rosji,
  +za żołnierzy na naszej wschodniej granicy o opiekę Matki Bożej.

 • +za Dominika, o Dary Ducha Świętego i o wyjście z problemów,
  +za Sabinę i Davida, o zdrowie dla nich, utrzymanie pracy przez Davida i wyjście z problemów.
  +za Anię, Marcina o zdrowie, miłość i zgodę. Ania od września zmienia pracę. 20 lat uczyła fizyki w gimnazjum, później podstawówce. Przechodzi do liceum i bardzo się boi. O Dary Ducha Świętego.
  +za Kajetana maturzystę - o dobre wyniki na egzaminach . Dziękczynnie za Nikodema.
  +za Jakuba,o utrzymanie pracy.

 • +++

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • +za duszę śp. Barbary

 • +za duszę śp. Łukasza

 • +
  Ojcze nasz, któryś jest w niebie
  święć się imię Twoje;
  przyjdź królestwo Twoje;
  bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
  chleba powszedniego daj nam dzisiaj;
  i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
  i nie wódź nas na pokuszenie;
  ale nas zbaw ode Złego.
  Amen.

  10 x
  Zdrowaś Maryjo,
  łaski pełna, Pan z Tobą,
  błogosławionaś Ty między niewiastami
  i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
  Święta Maryjo, Matko Boża,
  módl się za nami grzesznymi
  teraz i w godzinę śmierci naszej.
  Amen.

  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
  jak była na początku,
  teraz i zawsze,
  i na wieki wieków.
  Amen.

  O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
  módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
  i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
  a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego
  i poleconymi Tobie.
  O mój Jezu,
  przebacz nam nasze grzechy,
  zachowaj nas od ognia piekielnego,
  zaprowadź wszystkie dusze do nieba
  i dopomóż szczególnie tym,
  które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

  +
  Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
  Pater Noster
  Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur Nomen tuum.
  Adveniat regnum tuum.
  Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
  Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
  et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
  Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

  Ave Maria x 10
  Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
  Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
  Sancta Maria, Mater Dei,
  ora pro nobis peccatoribus,
  nunc, et in hora mortis nostrae.
  Amen

  Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
  sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
  Amen

  "O Maria,
  sine labe concepta,
  ora pro nobis, qui ad Te recurrimus et pro omnibus qui ad Te non recurrunt
  et praesertim pro inimicis Sanctae Ecclesiae et commendatis Tibi".

  Domine Iesu,
  dimitte nobis debita nostra,
  salva nos ab igne inferiori,
  perduc in caelum omnes animas,
  praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.

  Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

  Prawie wszystkie Pomoce w modlitwie i Rozważania Tajemnic różańcowych,
  a także niemal wszystkie informacje dotyczące ŻRFF:
  na stronie ŻRFF
  www.zrff.pl

 • Szczęść Boże nam wszystkim w dniu 9 lipca 2024r.

  Proszę wpisywać na dzień dzisiejszy:

  intencje,

  medytacje i rozważania,

  deklaracje dodatkowych modlitw w przedstawionych intencjach.

  Przypomnijmy.

  Każda doba ma 1440 minut.

  Z tylu, w naszych intencjach, ofiarujemy 5 minut.

  Tyle trwa odmówienie

  1 x Ojcze Nasz...

  10 x Zdrowaś...

  1 x Chwała Ojcu...

  podczas codziennego rozważania jednej Tajemnicy Różańcowej.

  To są wszystkie obowiązki Damy lub Rycerza FF-Róży Żywego Różańca.

  Zapraszamy do deklaracji wspólnej modlitwy z nami, w ramach Żywego Różańca FF.

  Więcej wiadomości w wątku AnnyE "Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania"

  http://zrff.pl/

  Prawie wszystkie Pomoce w modlitwie i Rozważania Tajemnic różańcowych, niemal wszystkie informacje dotyczące Żywego Różańca FF, w tym Skład Róż, znajdują się na stronie ŻRFF:

  http://zrff.pl/

  Zapraszamy do wspólnej modlitwy z nami w ramach Żywego Różańca (dawnego) Forum Frondy.

  Zapisy w jednym z wątków:

  http://www.ivrp.pl/viewtopic.php?t=11119

  http://pismejker.yuku.com...-R#.VdJbb5fLIXx

  http://excathedra.pl/inde...go-rozanca-ff/p

 • edytowano 9 July

  +za Dominika, o Dary Ducha Świętego i o wyjście z problemów,
  +za Sabinę i Davida, o zdrowie dla nich, utrzymanie pracy przez Davida i wyjście z problemów.
  +za Anię, Marcina o zdrowie, miłość i zgodę. Ania od września zmienia pracę. 20 lat uczyła fizyki w gimnazjum, później podstawówce. Przechodzi do liceum i bardzo się boi. O Dary Ducha Świętego.
  +dziękczynnie za wyniki Kajtka i Nikodema. Błagalnie, żeby się dostali do wymarzonych szkół.
  +za Jakuba,o utrzymanie pracy.

 • +++

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • +za duszę śp. Barbary

 • +za duszę śp. Łukasza

 • +
  Ojcze nasz, któryś jest w niebie
  święć się imię Twoje;
  przyjdź królestwo Twoje;
  bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
  chleba powszedniego daj nam dzisiaj;
  i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
  i nie wódź nas na pokuszenie;
  ale nas zbaw ode Złego.
  Amen.

  10 x
  Zdrowaś Maryjo,
  łaski pełna, Pan z Tobą,
  błogosławionaś Ty między niewiastami
  i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
  Święta Maryjo, Matko Boża,
  módl się za nami grzesznymi
  teraz i w godzinę śmierci naszej.
  Amen.

  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
  jak była na początku,
  teraz i zawsze,
  i na wieki wieków.
  Amen.

  O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
  módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
  i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
  a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego
  i poleconymi Tobie.
  O mój Jezu,
  przebacz nam nasze grzechy,
  zachowaj nas od ognia piekielnego,
  zaprowadź wszystkie dusze do nieba
  i dopomóż szczególnie tym,
  które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

  +
  Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
  Pater Noster
  Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur Nomen tuum.
  Adveniat regnum tuum.
  Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
  Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
  et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
  Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

  Ave Maria x 10
  Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
  Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
  Sancta Maria, Mater Dei,
  ora pro nobis peccatoribus,
  nunc, et in hora mortis nostrae.
  Amen

  Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
  sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
  Amen

  "O Maria,
  sine labe concepta,
  ora pro nobis, qui ad Te recurrimus et pro omnibus qui ad Te non recurrunt
  et praesertim pro inimicis Sanctae Ecclesiae et commendatis Tibi".

  Domine Iesu,
  dimitte nobis debita nostra,
  salva nos ab igne inferiori,
  perduc in caelum omnes animas,
  praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.

  Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

  Prawie wszystkie Pomoce w modlitwie i Rozważania Tajemnic różańcowych,
  a także niemal wszystkie informacje dotyczące ŻRFF:
  na stronie ŻRFF
  www.zrff.pl

Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.