Polska - mapa terytoriów.

edytowano July 2017 w Forum ogólne
Stworzona przez Piotra Kwaczyńskiego (?)
Pokazuje przez ile lat dane terytorium wchodziło w skład Polski.
Na Fb jest gorąca dyskusja (sporne tereny, sporne daty).
strona na FB, obraz + dyskusja

Polska = państwo Polan = zwirzchności feudalne = Korona / Królestwo Polskie = I RP = II Rp = PRL = III RP

image
Otagowano:

Komentarz

 • coś cyganiona ta mapa.
  jak to? Ukraina tak krótko?
 • To gdzie był, kurka woda, ten chrzest Polski? 1050 lat nigdzie na tej mapu nie ma.
 • Zazu napisal(a):
  To gdzie był, kurka woda, ten chrzest Polski? 1050 lat nigdzie na tej mapu nie ma.
  Bo tu są odjęte lata zaborów.
 • Brzost napisal(a):
  Zazu napisal(a):
  To gdzie był, kurka woda, ten chrzest Polski? 1050 lat nigdzie na tej mapu nie ma.
  Bo tu są odjęte lata zaborów.
  Wtedy Polska była największa, bo nie miała granic.

 • zaraz zaraz, a gdzie Królewiec, Dorpat, Żmudź, gdzie Inflanty?
 • edytowano July 2017
  KAnia napisal(a):
  zaraz zaraz, a gdzie Królewiec, Dorpat, Żmudź, gdzie Inflanty?
  Mapa z czasów I RP jak widać nie dotyczy Litwy tylko Korony.
 • edytowano July 2017
  .
 • edytowano July 2017
  Brzost napisal(a):
  KAnia napisal(a):
  zaraz zaraz, a gdzie Królewiec, Dorpat, Żmudź, gdzie Inflanty?
  Mapa z czasów I RP jak widać nie dotyczy Litwy tylko Korony.
  Zwycięstwo hetmana Chodkiewicza pod Kircholmem nie dotyczyło samej Litwy, lecz Rzeczypospolitej i jej interesów dynastycznych, jak i cała ta kampania
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Kircholmem
  Było to jedno z najświetniejszych zwycięstw I Rzeczypospolitej. Blisko czterotysięczne wojska polsko-litewskie pod dowództwem hetmana polnego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza (1040 piechoty, 2400 jazdy i 4 bądź 7 dział, w tym chorągwie kozackie, tatarskie i kurlandzkie), głównie dzięki użyciu przez wodza litewskiego husarii jako siły przełamującej, rozgromiły ponad trzykrotnie liczniejszą armię szwedzką pod dowództwem Karola Sudermańskiego (8500 piechoty, 2500 jazdy i 11 dział – oprócz Szwedów walczyli zaciężni żołnierze holenderscy, szkoccy i niemieccy).
  Zresztą przecież jeszcze Zygmunt August prowadził w Inflantach politykę polską.

  o, tu też jest mowa o Inflantach polskich:
  Wobec słabości wewnętrznej państwa inflanckiego nowy wielki mistrz Kawalerów Mieczowych, Gotard Kettler oddał się pod opiekę państwa polsko - litewskiego, zawierając w 1561 r. w Wilnie układ z Zygmuntem Augustem. Na jego mocy Inflanty uległy sekularyzacji i podziałowi na dwie części: Kurlandię i Semigalię, stanowiące dziedziczne księstwo Kettlera, pod zwierzchnością lenną Polski i Litwy, oraz Inflanty właściwe włączone bezpośrednio do Korony.
  http://www.bryk.pl/wypracowania/historia/xvi_wiek/19795-inflanty_i_polityka_bałtycka_zygmunta_ii_augusta.html
 • było na tubce aimowane, chyba lepsze
 • Bym się aż tak bardzo nie rozgrzewał, bo - jak wyczytałem na Fejsiku - jestto projekt gimnazjalny. Nu, takiej gimbazy nam trzeba!

  Natomiast dyskusja fejsikowa jest o tyle pouczającą, że się dyskutanci przepychają, jak szczegółowiej i efektowniej wywieść, że wypadliśmy sroce spod ogona.
 • edytowano July 2017
  Ale myślę, że praca jest o tyle ciekawa, że pierwszy raz widzę w ten sposób przedstawienie Polski.
  Szturmowiec.Rzplitej napisal(a):
  ...jestto projekt gimnazjalny. Nu, takiej gimbazy nam trzeba!.
  Do dopracowania.

 • edytowano July 2017
  KAnia napisal(a):
  ... gdzie Inflanty?
  hm...
  za: Herby polskie - podział administarcyjny I RzON
  Inflanty :
  Należały do Rzeczypospolitej w latach 1561-1772 (po 1620 tylko częściowo).

  Tereny państwa Zakonu Kawalerów Mieczowych. W 1561 r. wielki mistrz
  zakonu Gottard Kettler podporządkował swoje ziemie Zygmuntowi II Augustowi
  i Inflanty stały się częścią składową Rzeczpospolitej. W 2 poł. XVI i początkach
  XVII w. były terenem walk pomiędzy Polską, Rosją i Szwecją. W latach 1578-1582
  były pod rządami Rosji, odzyskane za panowania Stefana Batorego, po 1620 r.
  zostały w większości opanowane przez Szwecję, co potwierdziły ustalenia pokoju
  w Oliwie w 1660 r. Z pozostałej przy Polsce części województwa wendeńskiego
  tak zwanych Inflant polskich zostało w 1667 r. utworzone województwo inflanckie,
  które na mocy postanowienia sejmu otrzymało tytuł Księstwa Inflanckiego => herb
  i uległo likwidacji na skutek I rozbioru Polski w 1772 r.
  Co się wydarzyło w 1620 roku? (pewnie poszukam, ale nie wiem kiedy)
  Księstwo Kurlandii i Semigalii => herb
  Lenno Rzeczypospolitej w latach 1561-1795.Pierwotnie część Inflant
  będących terenem państwa Zakonu Kawalerów Mieczowych. W 1561 r. wielki
  mistrz zakonu Gottard Kettler podporządkował swoje ziemie Zygmuntowi II
  Augustowi. Inflanty stały się częścią składową Rzeczpospolitej, a Kurlandia
  księstwem od niej zależnym pozostającym pod rządami dynastii Kettlerów,
  a później Bironów. Zostało włączone do Rosji po III rozbiorze Polski w 1795 r.
  Księstwo Pruskie => herb
  Lenno Rzeczypospolitej w latach 1525-1657. Pierwotnie obszary stanowiące
  państwo Zakonu Krzyżackiego. W 1525 r. wielki mistrz zakonu Albrecht
  von Hohenzollern podporządkował swoje ziemie Zygmuntowi I "Staremu".
  Prusy stały się księstwem lennym pod rządami dynastii Hohenzollernów.
  W 1618 r. po wymarciu pruskiej gałęzi rodu jej włości odziedziczył książę
  elektor Jan Zygmunt przedstawiciel brandenburskiej linii rodu. W 1657 r.
  na mocy traktatu welawsko-bydgoskiego Księstwo Pruskie przestało być
  lennem Rzeczypospolitej i weszło w skład Brandenburgii.
 • Trochę nad kolorkami też powinni popracować, bo aktualnie taki sam kolor ma to co było 8 lat w Polsce jak i 98 lat, a to jednak spora różnica.
 • Skoro są odjęte lata zaborów, to pytanie co z latami podziału dzielnicowego. Skoro ziemie lenne (np. Prusy Książęce) nie są pokazane jako część Polski, to co z księstwami podzielnicowymi (np. Mazowsze - zdaje się, że nie od razu było inkorporowane do Korony). Sporo znaków zapytania przy tworzeniu takiej mapy...
 • krzychol66 napisal(a):
  ... (np. Mazowsze - zdaje się, że nie od razu było inkorporowane do Korony).
  chyba w 1525 r (pi razy oko)

Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.